Zagrzewamy do nauki - partnerzy Programu

Partnerzy Programu:

Realizując program edukacyjny „Zagrzewamy do nauki” współpracujemy z czterema szkołami partnerskimi:

  • Zespołem Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie
  • Zespołem Szkół nr 28 w Warszawie
  • Zespołem Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
  • Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach 

 

 

Współpraca z sektorem edukacji służy niezbędnemu, choćby z uwagi na zmianę lub wprowadzanie nowych technologii, podnoszeniu kwalifikacji pracowników, dzięki któremu zwiększa się efektywność pracownika w miejscu pracy, ale też możliwy jest jego rozwój w strukturze firmy. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi ułatwia pozyskiwanie i kształcenie przyszłych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy. Realizując swoje cele PGNiG TERMIKA SA przyczynia się równocześnie do wprowadzania pozytywnych zmian w systemie szkolnictwa – wywiera świadomy wpływ na zmianę systemu oświaty, widząc ścisłe powiązanie interesów obu stron teraz i w przyszłości.

Dodatkowo przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki współpraca z sektorem edukacji wywiera na budowanie wizerunku firmy, jako dobrego pracodawcy wśród obecnych i potencjalnych pracowników.

Poprzez współpracę z sektorem edukacji PGNiG TERMIKA S.A. buduje wśród uczniów znajomość lokalnego rynku pracy, a także wspiera u nich rozwój kompetencji niezbędnych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Dzięki współpracy firmy ze szkołami partnerskimi, w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”, uczniowie tych szkół na co dzień korzystają ze sprzętu dydaktycznego zakupionego w ramach programu, a także z bogatej oferty edukacyjnej.  Przedstawiciele zespołu projektowego towarzyszą uczniom klas patronackich od pierwszych dni w szkole, aż do dnia uroczystego wręczenia świadectw jej ukończenia.

Wczytywanie...