Program stypendialny

Programem Stypendialnym PGNiG TERMIKA SA objęci są uczniowie klas 3 i 4 kształcący się w zawodzie technik energetyk i technik energetyk, w obu naszych szkołach partnerskich – Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie oraz Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.
Stypendium jest formą nagrody za dobre wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych oraz ważnych z punktu widzenia edukacji energetycznej. Jest wypłacane jednorazowo, raz w roku.

Wczytywanie...