Warsztaty i wycieczki do zakładów firmy

Dzięki ścisłej współpracy firmy ze szkołami partnerskimi w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”, uczniowie objęci programem „Zagrzewamy do nauki” już od pierwszej klasy technikum mają możliwość uczestnictwa w warsztatach technicznych, konkursach wiedzy oraz wycieczkach do zakładów firmy, a w kolejnych latach nauki biorą udział także m.in. w warsztatach miękkich i praktykach zawodowych. Przez cztery lata nauki w technikum uczniowie korzystają z infrastruktury dydaktycznej zakupionej dzięki darowiznom przekazanym szkołom przez firmę.

Warsztaty i wycieczki oferowane uczniom Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu:
klasa I
Wycieczka do Ec Siekierki z krótkim wprowadzeniem o PGNiG TERMIKA SA
klasa II
Produkcja w ujęciu ogólnym
Ekologia w ujęciu ogólnym
Klasa III
Produkcja: kolektor, bloki, wsparcie
Produkcja; obszar elektryczny, chemiczny i automatyka
Klasa IV
Rekrutacja
Rekrutacja połączona z elementami technicznymi

Warsztaty i wycieczki oferowane uczniom Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie:
klasa I
Wycieczka do Ec Żerań z krótkim wprowadzeniem o PGNiG TERMIKA SA
klasa II
Produkcja w ujęciu ogólnym
Ekologia w ujęciu ogólnym
Klasa III
Produkcja: obszar elektryczny, wody i maszynownia
Produkcja: kotłownia
Klasa IV
Rekrutacja
Rekrutacja połączona z elementami technicznymi

Wczytywanie...