AKADEMIA TERMIKI

Warsztaty, organizowane w ramach cyklu Akademia TERMIKI, pozwalają nam na przekazanie wiedzy dotyczącej zagadnień z obszaru energetyki bezpośrednio od naszych pracowników do studentów. Ponadto umożliwiają poszerzenie ich wiedzy technicznej o zagadnienia nieporuszane podczas zajęć na uczelni, a także rozwój kompetencji miękkich, potrzebnych na rynku pracy.
Korzyści dla studentów z udziału w warsztatach:
• Bezpośredni kontakt studentów z doświadczonymi pracownikami PGNiG TERMIKA, możliwość dzielenia się wiedza i doświadczeniem,
• Konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz poszerzenie jej o zagadnienia nieporuszane podczas studiów,
• Poznanie specyfiki pracy w zakładach PGNiG TERMIKA,
• Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.

Wczytywanie...