STAŻ Z TERMIKĄ

Od roku 2004 PGNiG TERMIKA SA brała udział w programach stażowych „Grasz o staż”, będąc kilkukrotnie największym fundatorem staży studenckich (podczas dwunastu edycji „Grasz o staż”, w naszej firmie odbyło staże ponad 100 osób a niektóre z nich do dnia dzisiejszego kontynuują tutaj swoją karierę zawodową). Na podstawie zebranych w tym czasie doświadczeń w roku 2016, wystartowaliśmy z realizacją własnego programu stażowego „Staż z TERMIKĄ”.
W pierwszej edycji programu wzięło udział 11 studentów i absolwentów uczelni technicznych. Odbyli oni staże w okresie lipiec – wrzesień, w 7 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA.
W ramach programu przygotowano trzymiesięczne, płatne staże dla studentów i absolwentów uczelni technicznych w różnych jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA.
Uczestnicy „Stażu z TERMIKĄ” mają okazję:
- zapoznać się z funkcjonowaniem dużej organizacji;
- zapoznać się ze specyfiką pracy w branży energetycznej;
- przełożyć posiadaną wiedzę teoretyczną na działania praktyczne;
- zdobyć pierwsze poważne doświadczenia zawodowe mogące stanowić doskonały start do dalszej kariery.
Każdy ze stażystów pracuje pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie, realizując zadania i projekty zgodnie z harmonogramem stażu.
Na staż zapraszamy osoby otwarte, chętne do zdobywania nowych doświadczeń, potrafiące organizować swoją pracę i współdziałać w zespole. Idealny kandydat to ponadto osoba komunikatywna, obowiązkowa, kreatywna i zaangażowana.

Wczytywanie...