Program Ambasadorski

Program Energetyczni Ambasadorzy jest formą współpracy ze środowiskiem akademickim prowadzoną przez PGNiG TERMIKA. Głównym zadaniem Ambasadorów jest reprezentowanie firmy i promocja wizerunku pracodawcy na warszawskich uczelniach technicznych: Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Do zadań Ambasadorów należy także m.in.:
 reprezentowanie firmy w środowisku akademickim (studenci, władze uczelni, wykładowcy)
 budowanie wizerunku pracodawcy na uczelni
 pomoc w organizacji i uczestniczenie w wydarzeniach firmy na uczelni, tj. udział w targach pracy, prezentacje firmy, spotkania ze studentami
 współpraca z biurem karier, organizacjami studenckimi i kołami naukowymi
 promocja konkursów i akcji organizowanych przez PGNiG TERMIKA skierowanych do studentów
 dystrybucja materiałów informacyjnych i wizerunkowych PGNiG TERMIKA
 kreowanie nowych pomysłów na promocję PGNiG TERMIKA na uczelni
 stały kontakt z pracownikami PGNiG TERMIKA

W roku akademickim 2016/17 naszą Firmę na warszawskich uczelniach reprezentuje sześcioro Ambasadorów. Zapraszamy do ich poznania.

Wczytywanie...