05.10.2016

PGNiG TERMIKA podpisuje porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy PGNiG TERMIKA SA a spółkami: Spółką Energetyczną „Jastrzębie” S.A., Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. oraz NYSAGAZ sp. z o.o.

W środę, 5 października br. podpisano porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy PGNiG TERMIKA SA a spółkami: Spółką Energetyczną „Jastrzębie” S.A., Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. oraz NYSAGAZ sp. z o.o.

 

- To ważny moment w działalności naszej spółki. Realizujemy strategię PGNiG SA i budujemy silną odnogę ciepłowniczą w Grupie. Następstwem podpisanego dziś porozumienia będzie dostosowanie nowych spółek do standardów Grupy Kapitałowej. Od tej pory będziemy też wzajemnie korzystać z naszych doświadczeń – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA. – Chciałbym, abyśmy wszyscy od teraz dążyli do wspólnego celu, jakim jest budowa silnej grupy holdingowej w ramach PGNiG TERMIKA – dodał.

 

Podpisanie porozumienia odbyło się 5 października br. Podpisali je: Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA, Tomasz Wilczak, członek zarządu, wiceprezes ds. technicznych PGNiG TERMIKA, Marek Rusakiewicz, prezes zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie”, Artur Michałowski, zastępca prezesa zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzębie”, Paweł Szczeszek, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Paweł Strączyński, członek zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Janusz Dobrosielski, prezes zarządu NYSAGAZ.

 

- Dla Spółki Energetycznej „Jastrzębie” formalne dołączenie do Grupy Kapitałowej PGNiG to zaszczyt, który wiąże się z wieloma możliwościami i szansą na szybki i stabilny progres – powiedział Marek Rusakiewicz, prezes zarządu SEJ. – Wykorzystamy i rozwiniemy teraz nasze kompetencje w projektach kogeneracyjnych, a pragnę podkreślić, że nasza spółka ma największe w Polsce doświadczenie w tym zakresie – dodał Marek Rusakiewicz.

 

- Przynależność do Grupy Kapitałowej jest gwarancją dla wielu odbiorców naszych usług, że ceny ciepła są konkurencyjne, że mają zapewnione bezpieczeństwo ciepłownicze – powiedział Janusz Dobrosielski, prezes zarządu NYSAGAZ.

 

- Dokonaliśmy dużych akwizycji i jest to znamienity moment w działalności naszej spółki. Nowe spółki w grupie mogą liczyć na duże szanse rozwoju – powiedział Jacek Chodkowski, dyrektor Pionu Strategii, Regulacji i Nadzoru Korporacyjnego PGNiG TERMIKA. – Mam nadzieję, że holding powiększy się w przyszłości o kolejne spółki – dodał.

 

Podpisanie dokumentu stanowi ważny etap strategii realizowanej przez PGNiG TERMIKA. Proces konsolidacji i restrukturyzacji grupy ma na celu wzmocnienie pozycji rynkowej w celu usprawnienia zarządzania w poszczególnych obszarach współpracy spółek tworzących grupę, a przez to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółek wchodzących w jej skład na rynku. Zgodnie z zasadami porozumienia, spółki będą współdziałać w jej interesie, w szczególności w zakresie realizacji strategii zgodnie z przyjętym modelem biznesowym. Na podstawie podpisanego porozumienia spółki zależne od PGNiG TERMIKA zobowiązują się do realizacji interesu grupy, optymalizacji podejmowania decyzji strategicznych, a także ograniczenia wewnętrznej konkurencji poprzez specjalizację i redukowanie powielania kompetencji. Wedle zapisów porozumienia spółki muszą zapewnić bezpieczeństwo przepływu informacji, w szczególności stanowiących informacje wrażliwe oraz zapewnić sprawny ich przepływ pomiędzy PGNiG TERMIKA.  

Porozumienie szczegółowo określa obszary oraz zasady współpracy, które wymagają koordynacji, w celu optymalizacji jej funkcjonowania, a także zapewnienia jak największej efektywności w zakresie prowadzonej działalności i realizacji wyznaczonych celów.

 

STRONY POROZUMIENIA:

 

NYSAGAZ Sp. z o.o. – od 28 października 2015 r. w strukturze holdingowej PGNiG TERMIKA. Przedmiotem działalności jest produkcja ciepła, energii elektrycznej oraz pozyskiwanie świadectw pochodzenia energii. Łącznie NYSAGAZ eksploatuje 43 projekty gazowe na terenie ośmiu województw, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 18,28 MW i mocy elektrycznej 166 kW.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. – od 28 kwietnia br. w strukturze holdingowej PGNiG TERMIKA. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA eksploatuje 14 lokalnych ciepłowni o mocy około 260 MW oraz sieci ciepłownicze o długości 288 km. W województwie śląskim działa sześć zakładów cieplnych PEC Jastrzębie: ZC Jastrzębie, ZC Knurów, ZC Racibórz, ZC Rybnik, ZC Wodzisław, ZC Żory.

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. od 11 sierpnia 2016 roku w strukturze holdingowej PGNiG TERMIKA. SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Rocznie sprzedaje 1500 TJ ciepła oraz 380 GWh energii elektrycznej. Głównymi odbiorcami spółki są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie, którego PGNiG TERMIKA jest właścicielem od kwietnia br. W ramach transakcji uregulowana została przyszła współpraca między SEJ a JSW. Zawarte zostały długoterminowe kontrakty na dostawy od JSW do SEJ węgla oraz metanu, a także na sprzedaż z SEJ do JSW ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza.

SEJ to także największy w Polsce producent energii elektrycznej pochodzącej z gazu z odmetanowania pokładów węgla - łączna moc zainstalowana w silnikach gazowych zasilanych tym paliwem wynosi 29 MWe. Spółka jest właścicielem 5 elektrociepłowni zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka, EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek), Suszcu k/ Żor (EC Suszec) i Częstochowie. Nowy podmiot należący do PGNiG TERMIKA prowadzi obecnie w EC Zofiówka inwestycję budowy bloku energetycznego CFB (z kotłem fluidalnym), który po planowanym, na koniec kwietnia 2017, oddaniu do eksploatacji osiągnie moc 75 MWe, zwiększając dwukrotnie potencjał wytwarzania energii elektrycznej SEJ.

 

O PGNiG TERMIKA

 

PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Nasze warszawskie zakłady produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. warszawiaków i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa w przybliżeniu 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną. Ciepło, które wytwarzamy w naszych elektrociepłowniach, dociera do klientów w postaci gorącej wody w kranach i kaloryferach. Wytwarzane jest w pięciu zakładach: Ec Siekierki, Ec Żerań, Ec Pruszków, C Kawęczyn i C Wola. W sumie nasze zakłady wytwarzają rocznie około 4,4 TWh energii elektrycznej i 11,3 TWht ciepła.

Wczytywanie...