22.09.2016

Wyjątkowy Dzień Energetyka w Ec Siekierki

Uroczyste obchody Dnia Energetyka odbyły się 19 września w Elektrociepłowni Siekierki.

Pracownicy PGNiG TERMIKA z najdłuższym stażem pracy i sukcesami na rzecz spółki odebrali odznaczenia resortowe „Zasłużony dla energetyki” oraz medale i dyplomy – „Zasłużony Pracownik Elektrociepłowni Warszawskich”.

Gościem specjalnym uroczystości był Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Uroczystość uświetnili także Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA, Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Artur Szymon Michalski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zarząd PGNiG TERMIKA.

W obchodach udział wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska. Głównym punktem uroczystości było wręczenie medali zasłużonym pracownikom spółki. 29 pracowników PGNiG TERMIKA, w tym 7 kobiet, odebrało medale i listy gratulacyjne z rąk Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, Piotra Woźniaka, prezesa zarządu PGNiG SA i Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa zarządu PGNiG TERMIKA.

- Chciałbym, aby był to dla Państwa, wieloletnich pracowników elektrociepłowni, szczególny dzień. Na pewno jest wyjątkowy dla mnie i całego zarządu naszej spółki. Jesteśmy dumni, że mamy taki zespół, tak zaangażowanych pracowników, którzy nierzadko pracy w zawodzie energetyka poświęcili całe swoje zawodowe życie - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA.

Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA pogratulował zebranym imponującego stażu pracy. – Pragnę złożyć serdeczne gratulacje i jednocześnie podziękowania dla wszystkich pracowników, którzy dziś odbierają wyróżnienia. Państwa trud, zaangażowanie i efektywna praca dla energetyki przekłada się na funkcjonowanie spółki – powiedział Piotr Woźniak.

Głos zabrał także Krzysztof Tchórzewski, który podkreślił, że PGNiG TERMIKA osiągnęła ogromne postępy w zakresie organizacji produkcji w ostatnich latach. – Dzięki wielu działaniom możliwe było pozyskanie środków na realizację wszystkich niezbędnych inwestycji, a jednocześnie utrzymanie pozycji konkurencyjnego dostawcy ciepła na rynek lokalny – powiedział.

Tegoroczny Dzień Energetyka był wyjątkowy, ponieważ łączył dwie uroczystości. Elektrociepłownia Siekierki obchodzi w tym roku 55-lecie. - Są dzisiaj wśród nas pracownicy, którzy przepracowali w tym miejscu ponad 40 lat. Dziękuję Państwu i gratuluję tak imponującego stażu pracy. Pragnę złożyć życzenia wszystkim pracownikom Siekierek - wielu kolejnych lat satysfakcjonującej pracy – powiedział Wojciech Dąbrowski.

Stefan Zaraś, dyrektor Zakładu Ec Siekierki i C Kawęczyn wygłosił krótkie przemówienie podsumowujące wieloletnią działalność elektrociepłowni, przypomniał jakie ważne inwestycje zostały poczynione w ostatnich latach, a także jakie nadal czekają zakład.

Oficjalną część uroczystości zakończył występ zespołu Bartka Szulborskiego, który przebojami lat ‘60 przeniósł wszystkich gości w najlepsze lata Big Beatu.

Wczytywanie...