29.08.2016

„Niska emisja – wielka sprawa” – podpisanie porozumienia

W ostatnią niedzielę wakacji, 28 sierpnia, na placu Zamkowym odbyła się IX edycja Pikniku z Klimatem pod hasłem "Kulturalnie o niskiej emisji". Piknik uroczyście zainaugurowali przedstawiciele miasta st. Warszawy oraz firm Veolia Energia Warszawa i PGNiG TERMIKA, którzy podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy kampanii edukacyjnej „Niska emisja – wielka sprawa”.

Wspólne działania, określone w porozumieniu, mają na celu skierowanie uwagi mieszkańców na problem niskiej emisji, skutki jej występowania oraz projekty, dzięki którym można z nią walczyć.

Intencją kampanii edukacyjnej jest zwiększenie świadomości konsekwencji społecznych i zdrowotnych występowania problemu niskiej emisji wśród mieszkańców Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Idealnym wynikiem kampanii edukacyjnej byłoby, aby budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, dotychczas zaopatrywane w ciepło z indywidualnych źródeł opalanych paliwami stałymi lub energią elektryczną, mogły zostać podłączone do scentralizowanego systemu ciepłowniczego Warszawy i korzystać z ciepła systemowego.

Jak informuje stołeczny ratusz, szacuje się, że rocznie ok. 45 tys. osób w Polsce umiera przedwcześnie na choroby, których przyczyną jest zanieczyszczenie powietrza. Blisko jedna piąta mieszkań w Polsce ogrzewana jest piecami indywidualnymi, co roku spala się w nich ok. 6 mln ton węgla. Poza tym jesienią, zimą oraz wczesną wiosną, ekonomia - jak podkreśla miasto - często bierze górę nad bezpieczeństwem, w efekcie czego do pieców wrzucane są śmieci.

Piknik z klimatem to cykliczne wydarzenie ekologiczno-kulturalne organizowane przez warszawski ratusz, podczas którego partnerzy platformy "Partnerstwo dla Klimatu" mogą zaprezentować działania, jakie podejmują na rzecz ochrony środowiska naturalnego. "Kulturalnie o niskiej emisji" to hasło tegorocznego, dziewiątego już spotkania, które odbyło się w niedzielę.

Wczytywanie...