11.08.2016

PGNiG TERMIKA kupiła Spółkę Energetyczną „Jastrzębie”

PGNiG TERMIKA zawarła umowę z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) na zakup 100 proc. akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” (SEJ). Transakcja stanowi kolejne wzmocnienie segmentu ciepłowniczego w Grupie Kapitałowej PGNiG. SEJ będzie dla PGNiG TERMIKA jednym z filarów rozwoju w zakresie energetyki przemysłowej.

W ramach umowy, zawartej 11 sierpnia 2016 roku, PGNiG TERMIKA S.A. zakupiła 100 proc. akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. za kwotę prawie 372 milionów złotych. Poprzez kolejną dużą akwizycję PGNiG umacnia ogólnopolski zasięg TERMIKI.

- Konsekwentnie realizujemy Strategię PGNiG S.A. i wzmacniamy segment ciepłowniczy. Dzisiaj zrobiliśmy kolejny krok do realizacji tego celu. Dzięki przejęciu SEJ zyskujemy nowe moce w zakresie ciepłownictwa i energetyki przemysłowej. Budujemy wokół PGNiG TERMIKA grupę prężnie funkcjonujących spółek. Widzimy tu duży potencjał wzrostu, który pozytywnie przełoży się na wartość całej Grupy Kapitałowej PGNiG - powiedział Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG S.A.

SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Rocznie sprzedaje 1500 TJ ciepła oraz 380 GWh energii elektrycznej. Głównymi odbiorcami spółki są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie, którego PGNiG TERMIKA jest właścicielem od kwietnia br. W ramach transakcji uregulowana została przyszła współpraca między SEJ a JSW. Zawarte zostały długoterminowe kontrakty na dostawy od JSW do SEJ węgla oraz metanu, a także na sprzedaż z SEJ do JSW ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza.

- SEJ wnosi do naszej Grupy nie tylko nowe rynki sprzedaży, ale także znaczące kompetencje. Dzięki rozszerzeniu Grupy o SEJ planujemy rozwinąć obszar działań GK o energetykę przemysłową. Dostrzegamy tutaj duży potencjał wzrostu, również poza aktywami największego klienta SEJ, jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG TERMIKA.

SEJ to także największy w Polsce producent energii elektrycznej pochodzącej z gazu z odmetanowania pokładów węgla - łączna moc zainstalowana w silnikach gazowych zasilanych tym paliwem wynosi 29 MWe. Spółka jest właścicielem 5 elektrociepłowni zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka, EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek), Suszcu k/ Żor (EC Suszec) i Częstochowie. Nowy podmiot należący do PGNiG TERMIKA prowadzi obecnie w EC Zofiówka inwestycję budowy bloku energetycznego CFB (z kotłem fluidalnym), który po planowanym, na koniec kwietnia 2017 r., oddaniu do eksploatacji osiągnie moc 75 MWe, zwiększając dwukrotnie potencjał wytwarzania energii elektrycznej SEJ.

Wczytywanie...