29.04.2016

Postępowanie przetargowe na Dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Ec Żerań w Warszawie

29 kwietnia 2016 roku o godzinie 12.30 otwarto oferty na „Dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”.

Oferty złożyli Wykonawcy składający ofertę wspólnie:

1.

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH
Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd.
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd.
Cena oferty  brutto  1 890 196 744,77 zł

2.

General Electric International Inc.
General Electric International S.A. Oddział w Polsce
Budimex S.A.
Tecnisas Reunidas S.A.
TR inżynieria i Budownictwo Sp. z o.o.  
Cena oferty  brutto  1 895 115 167,97 zł  

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi po sprawdzeniu i ocenie ofert.
Budżet inwestycji wynosi 1 600 000 000,00 zł brutto.
Budowa bloku gazowo–parowego w Elektrociepłowni Żerań ma decydujące znaczenie ze względu na konieczność ograniczenia emisji spalin oraz z uwagi na potrzebę zaopatrzenia Warszawy w ciepło

Wczytywanie...