01.06.2016

Warszawska sieć ciepłownicza zasila kolejną dzielnicę

Od początku maja br. Veolia Energia Warszawa S.A. dostarcza do osiedla Niedźwiadek w dzielnicy Ursus ciepło systemowe za pomocą warszawskiej sieci ciepłowniczej. To dobra informacja dla mieszkańców, bo zapłacą mniej za dostarczane ciepło, dla władz dzielnicy – bo zyskali stabilnego partnera, który dostarcza ciepło na terenie Ursusa, a także dla władz Warszawy, bo ta inwestycja to element planu gospodarki niskoemisyjnej stolicy.

W ramach realizowanego w Warszawie projektu uciepłownienia zachodniego pasma miasta, dzielnica Ursus została przyłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, która należy do Veolii Energia Warszawa.

Do budynków w Ursusie będzie dostarczane ciepło wytwarzane w elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA, przesyłane sieciami ciepłowniczymi Veolii Energia Warszawa, co gwarantuje m.in.: niższe i stabilne ceny, bezpieczeństwo dostaw, a także ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Warszawie – powiedział Jacky Lacombe, prezes zarządu Veolia Energia Warszawa S.A. - Dzięki temu, że w warszawskich elektrociepłowniach ciepło wytwarzane jest  w procesie kogeneracji, możemy mówić o redukcji spalanych paliw nawet o 30 procent – dodał prezes Lacombe.

Ten ekologiczny aspekt podkreśla również wiceprezydent Michał Olszewski, zwracając uwagę na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w rejonie aglomeracji warszawskiej.

Osiedle Niedźwiadek to kolejny przystanek na mapie rozwoju warszawskiej sieci ciepłowniczej. Mam nadzieję, że wspólne działania wkrótce przybliżą nas do osiągnięcia zamierzonego przez nas celu – znacznego zmniejszenia zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł tzw. niskiej emisji. Dziś spotykamy się w Ursusie, ale jestem przekonany, że dzięki inwestycjom prowadzonym przez energetycznych partnerów Miasta, już wkrótce będziemy mogli zobaczyć się w kolejnych miejscach na mapie Warszawy. Działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jakie prowadzimy w stolicy nabierają właśnie skali metropolitalnej, gdyż kolejnym etapem prac w tym rejonie będzie podłączenie Piastowa i Pruszkowa - powiedział Michał Olszewski, zastępca Prezydent m.st. Warszawy.

Dzięki tej inwestycji  możliwe będzie rozbudowywanie miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie dzielnicy Ursus, Piastowa i  docelowo  Pruszkowa, gdzie PGNiG TERMIKA S.A. jest dziś właścicielem lokalnej sieci ciepłowniczej.

- Przyłączenie Osiedla Niedźwiadek jest pierwszym etapem dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na połączeniu rejonu Ursusa, Piastowa i Pruszkowa z warszawskim systemem ciepłowniczym. Zapewni to stabilne i pewne dostawy tańszego ciepła produkowanego przez naszą firmę w elektrociepłowniach Siekierki i Żerań – powiedział Tomasz Wilczak - wiceprezes zarządu ds. technicznych PGNiG TERMIKA S.A.

Kwestie rozbudowy sieci ciepłowniczej w Dzielnicy Ursus podkreśliła również burmistrz Urszula Kierzkowska.

- Podłączenie osiedla Niedźwiadek do miejskiej sieci ciepłowniczej zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i niezawodność dostaw ciepła  oraz  korzystne, stabilne ceny usług. Jest to również bardzo ważny etap naszych wspólnych starań mających na celu poprawę jakości powietrza w Ursusie. W perspektywie kilku lat kolejne obszary dzielnicy, m.in. osiedle Skorosze zostaną podłączone do warszawskiej sieci ciepłowniczej,  dzięki czemu przestaną działać lokalne kotłownie, które obecnie zaopatrują osiedle w ciepło - powiedziała Burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska.

Zmniejszenie opłat za ciepło

Od dnia przełączenia zasilania rozliczenia za dostarczone ciepło będą prowadzone w oparciu o ceny i stawki opłat określone w Taryfie dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A. dla grupy taryfowej A3, tj. dla odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej należącej do Veolia Energia Warszawa S.A. Różnica ta, dla  budynków wielorodzinnych znajdujących się na terenie Osiedla Niedźwiadek wyniesie około 10 procent. Przykładowo, dla mieszkania o powierzchni 60 m2 oszczędności te wyniosą w skali roku około 150-200 złotych.

Wczytywanie...