Elektrociepłownia Żerań

Elektrociepłownia Żerań została otwarta w 1954 roku i jest drugim co do wielkości źródłem ciepła dla Warszawy. Zakład dysponuje nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi – dwoma kotłami fluidalnymi.

Kotły fluidalne to jedne z najnowocześniejszych kotłów ekologicznych tego typu w Europie. Zmniejszają one emisję pyłu, tlenków siarki i azotu. Nie wymagają przy tym budowy instalacji zewnętrznych.

W zakładzie zainstalowane są obecnie:

  • 2 kotły fluidalne (wymienione wyżej),
  • 5 kotłów parowych
  • 4 kotły wodne
  • 8 turbozespołów ciepłowniczych, w tym jeden turbozespół przeciwprężny

Elektrociepłownia Żerań dysponuje mocą cieplną o wartości 1580 MW i elektryczną o wartości 386 MW, co oznacza, że moglibyśmy ogrzać około 40% budynków w Warszawie i zaświecić około 5 800 000 żarówek o mocy 60 W.
 

Wczytywanie...