Zanim zdecydujesz się na kupno mieszkania

Tanie ogrzewanie zależy nie tylko od niskich cen usług, lecz także od rozsądnego gospodarowania ciepłem. To, w jaki sposób ogrzewamy budynki, ma znaczący wpływ na koszty ciepła, a także na otaczające nas środowisko naturalne i stopień zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy.

Sposób ogrzewania

Już przy wyborze inwestycji dowiedz się, w jaki sposób będzie ogrzewany budynek, ponieważ w przyszłości przełoży się to na wysokość rachunków i Twój codzienny komfort.

Kupując mieszkanie, dokładnie sprawdzasz cenę za metr kwadratowy, lokalizację i okoliczną infrastrukturę. Warto, abyś zwrócił także uwagę na przyszłe koszty eksploatacyjne mieszkania, których dużą część stanowią opłaty za ogrzewanie.


Koszty eksploatacyjne

Wybierając inwestycję, weź pod uwagę przyszłe koszty eksploatacyjne – ogrzewanie stanowi ich istotną część.

Koszty ciepła zależą od sposobu ogrzewania mieszkania - wszystko zależy od tego, jak ciepło będzie produkowane i dostarczane do budynku.

  1. Indywidualne kotłownie, piece zasilane gazem ziemnym lub instalacja elektryczna - możesz spodziewać się wysokich rachunków.
  2. Ogrzewanie węglem - koszty nie są wysokie, jednak taki sposób wymaga od użytkowników dużego zaangażowania, jest nieekologiczny i coraz rzadziej spotykany.
  3. Ciepło systemowe - porównując ceny, korzystnie wypada ciepło systemowe produkowane w elektrociepłowni. Jest ono wytwarzane jednocześnie z energią elektryczną (w procesie kogeneracji) co pozwala na zaoszczędzenie ok. 30% paliwa w stosunku do produkcji w dwóch odrębnych zakładach (elektrowni i ciepłowni). Taki system gwarantuje nie tylko niską cenę, ale jest również przyjazny dla środowiska, ponieważ pozwala na zminimalizowanie emisji spalin.

Komfort

Za ciepłem systemowym przemawia nie tylko cena, ale również komfort użytkowania. Mieszkańcy budynków ogrzewanych w ten sposób nie muszą martwić się o jego dostawy, konserwację urządzeń oraz ich obsługę.

 


Ekologia

Dbasz o środowisko? Wybierz ogrzewanie, które odpowiada na Twoje potrzeby i jest przyjazne dla środowiska

Duże zakłady produkujące ciepło, takie jak elektrociepłownie, podlegają zasadom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska dotyczącym standardów emisji zanieczyszczeń i są zobowiązane do przestrzegania pewnych norm związanych z ochroną środowiska. W przeciwieństwie do lokalnych kotłowni korzystają z zaawansowanych technologii oczyszczania spalin.

Indywidualne źródła ciepła, takie jak kotłownie czy piece zasilane gazem, olejem opałowym lub węglem zwiększają niską emisję spalin – liczne, rozproszone źródła wprowadzają do powietrza pyły i szkodliwe gazy, co w sumie generuje duże zanieczyszczenie środowiska.

W Europie w dużych skupiskach ludzkich, na terenach miejskich, odchodzi się już od rozproszonych źródeł ciepła, przechodząc na ogrzewanie sieciowe.

W Polsce zagrożenie niską emisją jest bardzo wysokie – dotyczy większości miast i gmin. Problem wynika ze stosowania niskosprawnych urządzeń grzewczych, spalania złej jakości paliw energetycznych, złego stanu technicznego urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowej ich eksploatacji.

Wczytywanie...