Dane projektu SCR dla kotła nr 14

 

fund

 

Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 14 w Elektrociepłowni Siekierki

  •  Wartość projektu: 43 114 699,22 PLN
  •  Wysokość dofinansowania: 10 498 744 PLN   
  •  Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku azotu odprowadzanego do powietrza o 568,00 Mg/rok oraz dotrzymanie stężeń dwutlenku azotu na poziomie nieprzekraczającym 180 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych
  •  Data zakończenia realizacji projektu - do 31.12.2013r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
Wczytywanie...