Dane projektu SCR dla kotła nr 11

 

fund

 

Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP380 nr 11 w Elektrociepłowni Siekierki

  •  Wartość projektu: 47 406 619,55 PLN
  •  Wysokość dofinansowania: 11 401 599 PLN   
  •  Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku azotu odprowadzanego do powietrza o 310,60 Mg/rok oraz dotrzymanie stężeń tlenków azotu na poziomie nieprzekraczającym 180 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych
  •  Data zakończenia realizacji projektu - 17.01.2012 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).

 

Wczytywanie...