Dane projektu SCR dla kotła nr 10

 

fund

Budowa Instalacji Katalitycznego Odazotowania Spalin dla kotła OP430 nr 10 w Elektrociepłowni Siekierki

  • Wartość projektu: 85 694 962,54 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 19 818 000 PLN   
  • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji NOx odprowadzanego do powietrza o 569,80 Mg/rok oraz dotrzymanie stężeń NOx na poziomie nieprzekraczającym 180 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych
  • Data zakończenia realizacji projektu – 17.01.2012 r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
Wczytywanie...