Dane projektu MIOS II

 

fund

 

Realizacja projektu „Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki” (MIOS II)

  • Wartość projektu: 205 890 427,43 PLN
  • Wysokość dofinansowania: 20 000 000,00 PLN
  • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji SO2 odprowadzanego do powietrza o 3825,7 Mg/rok oraz dotrzymanie stężenia SO2 na przewodzie kominowym nr 1 komina H200:
  1.     ≤ 200mg/Nm3 – przy pracy kotłów parowych (nr 10 i 11)
  2.     ≤ 400mg/Nm3 – przy jednoczesnej pracy kotłów parowych i wodnych (nr 10, 11, 5, 6 i 7)
  • Data zakończenia realizacji projektu – 11.01.2012r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie).   

Wraz z ukończeniem zabudowy MIOS II dla kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 około 80% mocy kotłów węglowych w Ec Siekierki zostało wyposażone w instalacje odsiarczania spalin.
Szacuje się, że rzeczywiste redukcje emisji SO2 do atmosfery w wyniku wybudowania wszystkich instalacji mokrego odsiarczania zmniejszą emisję tego zanieczyszczenia o ok. 70%.

Wczytywanie...