Stażyści PGNiG TERMIKA

Poznaj opinie na temat naszych staży

Szymon Bobiński Szymon Bobiński

Wydział Wytwarzania, Zakład  Ec Siekierki i C Kawęczyn

Zadanie stażowe: Analiza wpływu części palnych w popiele na ekonomię pracy kotłów blokowych w Ec Siekierki.

 Staż  dał  mi  bardzo  rzetelną  wiedzę  i umiejętności,  które  na pewno będą przydatne w przyszłej  karierze.  Poznałem  wielu bardzo  dobrych  specjalistów, którzy  poza  posiadaniem  olbrzymiej wiedzy okazali się również wspaniałymi ludźmi.

 

 

 


Grzegorz Rymarski  Grzegorz Rymarski

Departament Zarządzania Produkcją

Zadanie  stażowe:  Stworzenie elektronicznego narzędzia do prognozowania zapotrzebowania  na ciepło sieciowe dla miasta.

Staż pozwolił mi na poznanie  licznych  praw  rządzących procesami koordynacji i planowania  produkcji  oraz  rozwój umiejętności  związanych  z  programowaniem.  W  jego  wyniku powstało  nowe narzędzie  służące  do  prognozowania  zapotrzebowania na ciepło.

 

 

 


Grzegorz Bloch  Grzegorz Bloch,

Wydział Rynku Energii

Zadanie stażowe: Analiza zachodzących  procesów termomodernizacji  i  aktualnego stanu  budownictwa  oraz  trendy zmian  w  zakresie  zapotrzebowania obiektów na energię pod kątem perspektyw rozwoju warszawskiego rynku ciepła.

 Już od pierwszego dnia spędzonego w wydziale stałem się aktywnym członkiem zespołu. Szybko zostałem zaangażowany w pracę operacyjną  wydziału,  przez  co  mogłem  się  poczuć  jak  pracownik, a  nie  odseparowany  stażysta. Bardzo miło będę wspominał atmosferę panującą w firmie.

 

Wczytywanie...