TERMIKA dla Energetyka - działania w programie

Staż z TERMIKĄ
Od 2004 r. PGNiG TERMIKA SA brała udział w programach stażowych „Grasz o staż”, będąc kilkukrotnie największym fundatorem staży studenckich (podczas dwunastu edycji „Grasz o staż”, w naszej firmie odbyło staże ponad 100 osób, a niektóre z nich pracują tutaj do dzisiaj ). Na podstawie zebranych doświadczeń w 2016 r. wystartowaliśmy z realizacją własnego programu stażowego „Staż z TERMIKĄ”.

W pierwszej edycji programu wzięło udział 11 studentów i absolwentów uczelni technicznych. Odbyli oni staże w okresie od lipca do września, w siedmiu jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA. 

W ramach programu przygotowano trzymiesięczne, płatne staże dla studentów i absolwentów uczelni technicznych.

 Uczestnicy „Stażu z TERMIKĄ” mają okazję:

  • zapoznać się z funkcjonowaniem dużej organizacji
  • zapoznać się ze specyfiką pracy w branży energetycznej;
  • przełożyć posiadaną wiedzę teoretyczną na działania praktyczne;
  • zdobyć pierwsze poważne doświadczenia zawodowe mogące stanowić doskonały start do dalszej kariery.

Każdy ze stażystów pracuje pod kierunkiem opiekuna – specjalisty w danej dziedzinie, realizując zadania i projekty zgodnie z harmonogramem stażu.

Na staż zapraszamy osoby otwarte, chętne do zdobywania nowych doświadczeń, potrafiące organizować swoją pracę i współdziałać w zespole. Ponadto, idealny kandydat to osoba komunikatywna, obowiązkowa, kreatywna i zaangażowana.

Praktyki studenckie
Nasza firma poprzez organizację miesięcznych, bezpłatnych praktyk, daje studentom możliwość weryfikacji zdobytej podczas studiów wiedzy. Co roku organizujemy praktyki, ponieważ chcemy dać studentom możliwość poznania specyfiki pracy w zakładach produkcyjnych oraz w biurze PGNiG TERMIKA, a także zapoznać ich z procesami technologicznymi zachodzącymi w elektrociepłowni.

Praktyki skierowane są do studentów uczelni technicznych z całej Polski, preferowane kierunki: energetyka, elektryka, mechanika i budowa maszyn, automatyka, mechatronika i ochrona środowiska.  Praktyki odbywają się w lipcu, sierpniu bądź wrześniu.

Studenci składają swoje aplikacje poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej. Kandydaci są poddawani selekcji według kryteriów określonych przez opiekunów praktyk. Opiekunowie z jednostek organizujących praktyki po otrzymaniu wyselekcjonowanej grupy kandydatów dokonują ostatecznego wyboru praktykantów.

Akademia TERMIKI 
Warsztaty, organizowane w ramach cyklu Akademia TERMIKI, umożliwiają studentom uzyskanie bezpośrednio od naszych pracowników wiedzy dotyczącej zagadnień z obszaru energetyki, często wykraczającej poza zagadnienia poruszane podczas zajęć na uczelni.

Korzyści dla studentów z udziału w warsztatach:

  • Bezpośredni kontakt studentów z doświadczonymi pracownikami PGNiG TERMIKA, możliwość dzielenia się wiedza i doświadczeniem,
  • Konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz poszerzenie jej o zagadnienia nieporuszane podczas studiów,
  • Poznanie specyfiki pracy w zakładach PGNiG TERMIKA,
  • Rozwój kompetencji miękkich, potrzebnych na rynku pracy
  • Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w warsztatach.
Wczytywanie...