Nasza energia

O tym, jak jesteśmy postrzegani na rynku świadczą otrzymane nagrody i wyróżnienia, m.in.:

Pracodawca Jutra 2016


W ramach 23 Inżynierskich Targów Pracy, 15 marca 2016 r. odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych pracodawców w opinii studentów i absolwentów uczelni technicznych. PGNiG TERMIKA po raz 4 znalazła się w gronie firm wyróżnionych w plebiscycie Pracodawca dla Inżyniera. Konkurs został zorganizowany już szesnasty raz przez Stowarzyszenie Studentów BEST, a jego celem było wyłonienie przez studentów i absolwentów uczelni technicznych firmy, zasługującej na miano najlepszego pracodawcy dla inżynierów. Studenci i absolwenci z całej Polski, w dniach 10 stycznia - 30 marca 2016 r. za pośrednictwem Internetu wypełniali ankietę. Pytania dotyczyły ich oczekiwań wobec pracodawców, poglądów na temat edukacji, a także praktyk oraz staży. Badanie miało również na celu poznanie potrzeb i wymagań absolwentów kierunków technicznych oraz skonfrontowanie ich z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy. Nagroda dla PGNiG TERMIKA jest ukoronowaniem podejmowanych działań skierowanych do studentów i absolwentów uczelni technicznych oraz współpracy ze środowiskiem akademickim w ramach programu TERMIKA dla Energetyka.

Pracodawca Jutra 2015

Znaleźliśmy się w gronie 7 laureatów wyróżnionych w konkursie „Pracodawca Jutra”, organizowanym w ramach projektu „Biznes dla edukacji” przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK). Konkurs kierowano do pracodawców, którzy poprzez swoje działania chcą zwiększyć wiedzę i umiejętności młodych osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy. W konkursie nagrodzeni zostali pracodawcy aktywnie współtworzący rynek pracy, dbający o zawodowe przygotowanie przyszłych pracowników nie tylko pod kątem potrzeb swoich firm, ale również prowadząc działania o szerszym zasięgu – pomagający młodym osobom pozyskać kompetencje wymagane przez rynek pracy. PGNiG TERMIKA otrzymała tytuł Pracodawcy Jutra 2015 za dwie inicjatywy: Zagrzewamy do nauki (program skierowany do uczniów szkół technicznych) i TERMIKA dla Energetyka (program skierowany do studentów).  


HR Najwyższej Jakości

We wrześniu 2015 r. po raz trzeci otrzymaliśmy certyfikat HR Najwyższej Jakości, będący prestiżowym wyróżnieniem dla firm stosujących najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim. Badanie przeprowadzane było przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK), a uzyskany certyfikat stanowi gwarancję tego, że firma PGNiG TERMIKA SA należy do grona dobrych, wiarygodnych oraz rzetelnych pracodawców. Nagrodę otrzymaliśmy za realizację programu TERMIKA dla Energetyka, który obejmuje działania Spółki skierowane do studentów.


Pracowdawca dla Inżyniera

W ramach 22 Inżynierskich Targów Pracy, 16 marca 2015 r. odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych pracodawców w opinii studentów i absolwentów uczelni technicznych. PGNiG TERMIKA SA po raz kolejny zdobyła miano Pracodawcy dla Inżyniera, zajmując II miejsce w konkursie!

Nagroda jest ukoronowaniem podejmowanych działań, skierowanych do studentów i absolwentów uczelni technicznych oraz wieloletniej już współpracy ze środowiskiem akademickim. W tym roku wszystkie nasze działania skierowane do studentów połączyliśmy w jeden program nazwany TERMIKA dla Energetyka.

Konkurs został zorganizowany już po raz piętnasty przez Stowarzyszenie Studentów BEST, a jego celem było wyłonienie przez studentów i absolwentów uczelni technicznych firmy, zasługującej na miano najlepszego pracodawcy dla inżynierów. Studenci i absolwenci z całej Polski, w dniach 22 stycznia - 1 marca 2015 r. za pośrednictwem Internetu wypełniali ankietę. Pytania dotyczyły ich oczekiwań wobec pracodawców, poglądów na temat edukacji, a także praktyk oraz staży. Badanie miało również na celu poznanie potrzeb i wymagań absolwentów kierunków technicznych oraz skonfrontowanie ich z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy.


Współpraca biznesu i edukacji

W ramach projektu „Biznes dla edukacji” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami (PSZK), nasza organizacja została wyróżniona wizerunkiem firmy stosującej dobre praktyki w zakresie współpracy biznesu i edukacji. Doceniono podejmowane przez nas działania na rzecz przywrócenia zawodu „technik energetyk” do oferty edukacyjnej szkół, a także kilkuletnią pracę mentorów oraz zespołu projektowego „Zagrzewamy do nauki” z młodzieżą ze średnich szkół technicznych.


Randstad Award

W 2011 roku otrzymaliśmy nagrodę Randstad Award dla najbardziej atrakcyjnego pracodawcy w opinii potencjalnych pracowników. Ocenie podlegały takie aspekty zatrudnienia jak innowacyjność, przyjazna atmosfera pracy, zapewnienie wsparcia w postaci szkoleń czy atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Wczytywanie...