Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

Blok o mocy 458 MWe oraz 240 MWt powstał na terenie dawnej elektrowni Stalowa Wola, jako wspólna inwestycja dwóch podmiotów – Tauron Wytwarzanie i PGNiG TERMIKA, które to obejmują po 50 proc. akcji. Wybudowany blok jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia należącego do spółki OGP GAZ-SYSTEM. Elektrociepłownia Stalowa Wola ma według założeń produkować rocznie 3500 GWh energii elektrycznej i spalać około 600 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego.

WIzualizacja elektrociepłowni Stalowa Wola.Budowa  elektrociepłowni rozpoczęła się w 2012 roku. Generalnym wykonawcą została hiszpańska spółka Abener Energia, dostawcą turbiny gazowej jest GE, dostawcą turbiny parowej Škoda, natomiast kocioł odzysknicowy zrealizował Foster-Wheeler. Wartość projektu to ok. 1,4 mld zł. 

Niestety ze względu na niewłaściwą jakość i terminowość prac, Kontrakt z Generalnym Wykonawcą został rozwiązany w dniu 29 stycznia 2016 roku. Na potrzeby dokończenia budowy zawarto łącznie 15 umów na poszczególne pakiety w zgodzie z PZP (EPK z EP, Chemar, Remak, Doosan Skoda Power, Rem-War, GE, Stalprzem, Tarkon, ControlTec, Elektrobudowa, Emerson, SBB z Energotechnika-Energorozruch, Mostostal Warszawa, IDS). Inżynierem Kontraktu podczas trwania budowy było Konsorcjum Zakładów Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.   oraz  Biura Studiów, Projektów i Realizacji Energoprojekt-Katowice. 

Prace ukończono w 2020 roku, a blok gazowo-parowy został oficjalnie oddany do eksploatacji 30 września 2020 r  z ograniczeniem mocy do 330 MW.  Ograniczenie wynika ze zbyt wysokiej temp. pary świeżej i konieczności modyfikacji schładzacza pary. Z uwagi na planową wymianę łopatek I stopnia turbiny gazowej w dniach 12-30 października 2020 r. , kontynuacja prac optymalizacyjnych i pomiarów gwarancyjnych planowana jest do końca grudnia.

W Elektrociepłowni Stalowa Wola wybudowano także rezerwowe źródło ciepła, na które składają się kotłownia oraz instalacje pomocnicze łączące kotłownię z instalacjami postawionego bloku gazowo-parowego. W tej chwili zostały zakończone wszelkie prace budowlano-montażowe oraz zakończono ruch próbny na kotle K5 i K4. Z chwilą rozpoczęcia sezonu grzewczego zostanie przeprowadzony ruch próbny kotłów K1 do K3. Przekazanie instalacji do eksploatacji planowane jest do 31 listopada 2020 r.

 

Podstawowe dane
Paliwo Gaz ziemny
Moc elektryczna brutto 450 MWe
Moc cieplna maksymalna 240 MWt
Produkcja energii elektrycznej 3500 GWh
Data uruchomienia 2020
Zużycie paliwa gazowego 600 mln m3

 

Wczytywanie...