26.01.2016

Zmiany w Zarządzie Spółki PGNiG TERMIKA SA

26 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG TERMIKA podjęło uchwały o zmianach w Zarządzie Spółki.

Z Zarządu Spółki odwołano Pana Marka Deca – Prezesa Zarządu i Pana Jacka Chodkowskiego – Członka Zarządu.

Od 27 stycznia 2016 r. do Zarządu Spółki PGNiG TERMIKA zostali powołani:

  • Pan Wojciech Dąbrowski na stanowisko Prezesa Zarządu
  • Pan Tomasz Wilczak na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych
  • Pan Michał Machlejd na stanowisko Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych.

Wojciech Dąbrowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i parowo-gazowych oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania - Zarządzanie w Administracji Publicznej.

Od 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Wcześniej pracował w administracji samorządowej, rządowej oraz jako doradca inwestycyjny i prawny. Zajmował się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z UE. Kierował zespołami ludzkimi przy realizacji projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji liniowych, kubaturowych oraz układów technologicznych w energetyce.

Tomasz Wilczak – absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego – kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność ogrzewnictwo i wentylacja. Ukończył również studia doktoranckie na Politechnice Poznańskiej.

Od 2007 r. związany z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie. Wcześniej pracował w administracji rządowej, a także pełnił funkcje w Zarządach spółek z Grupy ENEA S.A. Autor i współautor licznych publikacji w zakresie ciepłownictwa, badań wymienników ciepła i innych urządzeń, oraz automatyzacji systemów ciepłowniczych.

Michał Machlejd – absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej o specjalnościach „Bankowość oraz „Zarządzanie spółką w Unii Europejskiej".

Od 2015 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. Posiada doświadczenie w zawodowe w bankowości i energetyce. Wcześniej pełnił funkcje w zarządach Spółek: m.in. Dalkia Warszawa S.A., Bank Przemysłowy S.A. w Łodzi, BGŻ S.A., PKO BP, Polski Bank Inwestycyjny S.A. 1 lutego br.

Pan Michał Machlejd złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych.

Wczytywanie...