23.12.2015

Kolejny etap przetargu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań

PGNiG TERMIKA SA wysłała zaproszenia do złożenia ofert z ceną do wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na „Dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań” w Warszawie. Termin składania ofert określono na dzień 15.03.2016.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 • ALSTOM Power Sp. z o.o.
 • ALSTOM (Switzerland) Ltd.
 • ALSTOM Power O&M
 • Polimex Energetyka Sp. z o. o.

2. Konsorcjum:

 • Ansaldo Energia S.p.A.
 • SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 • General Electric International Inc.
 • Budimex S.A.
 • Tecnisas Reunidas S.A.
 • EXTOR M09 Sp. z o.o.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 • Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH („MHPSEG”)
 • Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. („MHPS”)
 • Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. („MHPSE”)

5. Konsorcjum:

 • Siemens Sp. z o.o.
 • Siemens AG
Wczytywanie...