07.12.2015

Pierwsza zielona energia z Ec Siekierki

W niedzielę, 6 grudnia, po raz pierwszy w historii naszej firmy uzyskano zieloną energię z kotła spalającego w 100% biomasę.

Kocioł K-1 w Elektrociepłowni Siekierki, przystosowany do spalania wyłącznie biomasy wraz z instalacją jej magazynowania i transportu, pracował ze średnią wydajnością 170 t/h połączony z kolektorem parowym przez około 2 godziny, dzięki czemu wytworzono około 80 MWh energii uprawniającej do uzyskania zielonych certyfikatów.

Budowa kotła na biomasę, który będzie spalał 300 tys. ton biomasy rocznie jest związana z realizacją nowej strategii firmy polegającej na częściowym zmniejszeniu zużycia węgla i zastąpieniu go między innymi biomasą.

Przebudowa kotła K1 celem dostosowania go do spalania biomasy została dofinansowana z Funduszu Norweskiego.

Wczytywanie...