30.11.2015

Oświadczenie w sprawie zmiany trybu realizacji gazociągu

Zmiana trybu realizacji gazociągu relacji Rembelszczyzna – EC Żerań wynika wprost ze zmiany postanowień prawnych w zakresie określonym w specustawie.

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 lit. y specustawy gazociąg do Ec Żerań został zakwalifikowany jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu, a inwestorem jest operator gazociągów przesyłowych – firma Gaz-System SA.

Po wybudowaniu gazociąg ten będzie stanowił element krajowego systemu przesyłowego.

Zmiana trybu realizacji gazociągu w żadnym wypadku nie skutkuje zmianą deklaracji inwestora, która padła na spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami Białołęki 24 listopada br. Oznacza to, że podtrzymujemy pełną gotowość do współpracy z tworzoną Radą Konsultacyjną – złożoną z mieszkańców Białołęki, w zakresie zagospodarowania terenu po zakończeniu inwestycji.

Gdy tylko Rada Konsultacyjna zawiąże się w ostatecznym kształcie, deklarujemy kontynuowanie rozmów wspólnie z Dzielnicą i przedstawicielami mieszkańców.

Wczytywanie...