28.10.2015

NYSAGAZ w PGNiG TERMIKA

W ramach działań porządkujących strukturę aktywów Grupy Kapitałowej PGNiG, spółka PGNiG TERMIKA SA, pełniąca funkcję centrum kompetencyjnego segmentu Wytwarzanie, kupiła 28 października br. 100% udziałów spółki NYSAGAZ Sp. z o.o.

Cena zakupu 98.810 udziałów spółki NYSAGAZ wyniosła 4.596.503,61 złotych, z uwzględnieniem gotówki na rachunkach bankowych spółki w wysokości 3.536.000,00 złotych (wg stanu na 30.06.2015). Transakcja obejmuje 65.490 udziałów od PGNiG SA stanowiących 66,28% w kapitale zakładowym spółki oraz 33.320 udziałów od VNG Polska Sp. z o.o. stanowiących 33,72% w kapitale zakładowym spółki.

Aktywa ciepłownicze spółki NYSAGAZ obejmują 53 funkcjonujące projekty gazowe o rocznym wolumenie sprzedaży ciepła wynoszącym 64.300 GJ i poziomie mocy zamówionej przez klientów – 12 MWt. W oparciu o ww. aktywa ciepłownicze oraz projekty planowane do realizacji przez spółkę NYSAGAZ, PGNiG TERMIKA planuje dynamicznie rozwijać nowy segment działalności – rynek rozproszonych projektów kogeneracyjnych i ciepłowniczych małej i średniej mocy – w odpowiedzi na oczekiwania wielu klientów zainteresowanych realizacją inwestycji w obszarze małej energetyki.

Wczytywanie...