22.09.2015

Otrzymaliśmy certyfikat HR Najwyższej Jakości!

Już po raz trzeci zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem HR Najwyższej Jakości przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Certyfikat HR Najwyższej Jakości jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym firmom stosującym najlepsze praktyki i narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim.

Jest on przyznawany na podstawie badania, które uwzględnia całościową politykę zarządzania kapitałem ludzkim w firmie oraz opis wybranego projektu. W tym roku zostaliśmy docenieni za projekt TERMIKA dla Energetyka - czyli program employer brandingowy skierowany do studentów uczelni technicznych. Nasze aktywności w ramach programu to m.in.:

  • praktyki i staże
  • program ambasadorski
  • wsparcie merytoryczne kół naukowych i organizacji studenckich
  • udział w targach pracy, konferencjach
  • organizacja konkursów dla studentów
  • akcje wizerunkowe na uczelniach
  • pomoc w podejmowaniu świadomych wyborów na temat ścieżki kształcenia i kariery zawodowej
  • dzielenie się przez naszych pracowników posiadaną wiedzą i doświadczeniem podczas warsztatów na uczelniach.

Otrzymany certyfikat dowodzi, że znajdujemy się w gronie pracodawców wyznaczających trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz upowszechniających wysokie standardy HR.

Wczytywanie...