25.11.2014

Rusza przetarg na nowy blok w Ec Żerań

Dziś zostało podane do wiadomości ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 15 stycznia 2015 roku. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Jednostka o mocy zainstalowanej w granicach 420-490 MWe będzie zużywała corocznie około 600 mln m3 gazu ziemnego. Blok wyposażony będzie w jedną turbinę gazową z kotłem odzyskowym oraz jedną turbiną parową.

Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, najstarsze kotły węglowe na Żeraniu zostaną wycofane z eksploatacji. Nowa jednostka będzie charakteryzowała się wysoką sprawnością i będzie spełniała najwyższe wymagania w zakresie norm ochrony środowiska. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Planowany termin oddania bloku do eksploatacji to przełom 2018/2019 roku.

Wczytywanie...