13.11.2014

Poprawiamy sprawność produkcji i dystrybucji ciepła

Dalkia Warszawa oraz PGNiG TERMIKA zawarły porozumienie o współpracy, które umożliwi połączenie sił w celu trwałej poprawy funkcjonowania warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Współpraca obu firm pozwoli na podjęcie działań odpowiadających potrzebom rynku warszawskiego w latach 2015-2027. Polegać one będą na optymalizacji techniczno-ekonomicznej funkcjonowania miejskiego systemu ciepłowniczego, w tym określeniu zasięgu dostaw energii z poszczególnych źródeł oraz modernizacji infrastruktury umożliwiającej sprawne wytwarzanie i przesył ciepła.

Obie spółki zobowiązują się do wspólnego finansowania prac mających na celu przyłączenie nowych klientów do istniejącej sieci, jak też rozbudowę sieci wszędzie tam, gdzie istnieje potencjał dla jej rozwoju – zarówno w samej stolicy, jak też na jej obrzeżach w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie.

- Cieszę się z sukcesu rozmów z PGNiG TERMIKA. To porozumienie pozwoli nam zoptymalizować działanie systemu ciepłowniczego w Warszawie, czyli poprawić sprawność produkcji i dystrybucji ciepła w sposób najlepszy dla klientów. Celem Dalkii Warszawa i PGNiG TERMIKA jest utrzymanie w długiej perspektywie takiego poziomu cen dla odbiorców końcowych, który uplasuje Warszawę w czołówce dużych miast w Polsce, które mają najbardziej przystępne taryfy. Jednocześnie priorytetem pozostaje zachowanie norm środowiskowych i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw – mówi Jacky Lacombe, prezes Dalkii Warszawa.

- Intencją obu naszych spółek jest optymalizacja wykorzystania istniejących mocy wytwórczych, w szczególności generacji energii elektrycznej. Maksymalne wykorzystanie mocy wytwórczych nastąpi w wyniku wzorowej pracy warszawskiego systemu ciepłowniczego oraz powiększaniu nowych przyłączeń. Będzie to możliwe tylko dzięki bardzo bliskiej współpracy naszej firmy z Dalkią Warszawa – mówi Marek Dec, prezes PGNiG TERMIKA.

Do końca marca 2015 r. obie spółki podpiszą umowę o współpracy, która sprecyzuje działania mające zostać podjęte przez Dalkię Warszawa i PGNiG TERMIKA w 2015 roku i kolejnych latach.

PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji. Zajmuje się także sprzedażą, przesyłem i dystrybucją ciepła. Wytwarza 11% produkowanego w Polsce ciepła sieciowego, które dociera do ponad 70% mieszkańców Warszawy oraz do 60% mieszkańców Pruszkowa i okolic. Dzięki produkcji w kogeneracji PGNiG TERMIKA pokrywa 65% całkowitego zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną. Produkcja odbywa się w 6 zakładach: Siekierki, Żerań, Kawęczyn, Wola, Pruszków i Regaty. Od 2012 r. spółka jest częścią Grupy Kapitałowej PGNiG.
www.termika.pgnig.pl

Dalkia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą o długości 1740 km dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie. Od października 2011 r. jest częścią międzynarodowej grupy Dalkia, europejskiego lidera w zakresie usług energetycznych.
www.cieplodlawarszawy.pl

Wczytywanie...