14.02.2014

PGNiG TERMIKA ogłasza konkurs na najlepsze prace magisterskie

„Energia do nauki” – to hasło przewodnie konkursu na najlepsze prace magisterskie, w którym mogą wziąć udział studenci – autorzy prac magisterskich z zakresu energetyki, obronionych na stopień bardzo dobry w latach 2013-2014.

Prace magisterskie do konkursu mogą zostać zgłoszone przez autorów prac, wykładowców, promotorów lub recenzentów w porozumieniu z autorami prac.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie obronione na stopień bardzo dobry w 2013 albo w 2014 roku.

Tematy prac magisterskich powinny dotyczyć energetyki, w jednej z sześciu dyscyplin do wyboru:

  1. Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła.
  2. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska.
  3. Gospodarka paliwami.
  4. Zarządzanie majątkiem.
  5. Zarządzanie ryzykiem.
  6. Rozwiązania informatyczno-techniczne dla energetyki.

Ocena prac zostanie dokonana przez jury konkursowe, w którego skład wejdą eksperci, przedstawiciele nauki oraz praktycy – specjaliści z PGNiG TERMIKA.

Autor najlepiej ocenionej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymają nagrody finansowe w wysokości odpowiednio 5 000 zł i 3 000 zł. W konkursie przewidziane są również wyróżnienia, których wysokość wynosi 2 000 zł.

Prace magisterskie, spełniające zasady określone w Regulaminie konkursu „Energia do nauki” można zgłaszać do:

  • 31 maja 2014 roku – termin dla prac obronionych w 2013 roku.
  • 14 listopada 2014 roku – termin dla prac obronionych w 2014 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu wraz z uroczystym ogłoszeniem wyników odbędzie się dnia 16 stycznia 2015 roku. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich, jak również wszystkie szkoły wyższe, które dokonały zgłoszenia takich prac, zostaną powiadomione pisemnie, z pomocą wiadomości e-mail, o wynikach Konkursu. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej PGNiG TERMIKA SA.

Pliki do pobrania

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZA PRACE MGR TERMIKA 0.25 MB
Wczytywanie...