04.02.2014

Kotłownia wodna gazowo-olejowa w Ec Żerań

31 stycznia 2014 roku w siedzibie PGNiG TERMIKA odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej, podczas którego otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Realizację w formule EPC kotłowni wodnej gazowo-olejowej o mocy około 390 MWt wraz z jej powiązaniami do istniejącej lub przebudowywanej infrastruktury Ec Żerań wraz z instalacją gospodarki olejowej i gazowej”.

Oferty złożyły następujące podmioty:

1. ENEX OAO. Cena całkowita brutto: 165.865.500,00.

Gwarantowana sprawność jednego kotła (opalanego olejem lekkim) - 95,3%.

Gwarantowana sprawność jednego kotła (opalanego gazem) - 95,3%.

2. Konsorcjum firm: RAFAKO SA – Lider, Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA – uczestnik konsorcjum. Cena całkowita brutto: 426.704.220,00.

Gwarantowana sprawność jednego kotła (opalanego olejem lekkim) - 95%.

Gwarantowana sprawność jednego kotła (opalanego gazem) - 95%.

3. Konsorcjum firm: Energika M. Szamałek, Z. Szamałek Sp. Jawna – Lider, Firm Ekol Spol. s.r.o – uczestnik konsorcjum. Cena całkowita brutto: 195.787.316,40.

Gwarantowana sprawność jednego kotła (opalanego olejem lekkim) - 95,7%.

Gwarantowana sprawność jednego kotła (opalanego gazem) - 96,1%.

4. Konsorcjum firm: Energoinstal SA – Lider, PBU „Interbud West” Sp. z o.o. – Partner. Cena całkowita brutto: 350.096.320,65.

Gwarantowana sprawność jednego kotła (opalanego olejem lekkim) - 95,4%.

Gwarantowana sprawność jednego kotła (opalanego gazem) - 96,5%.

PGNiG TERMIKA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 143.664.000 zł brutto.

Wczytywanie...