06.12.2013

Rewitalizacja Jeziorka Czerniakowskiego

Podpisaliśmy porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu „Powstrzymanie degradacji Jeziorka Czerniakowskiego” z Władzami Dzielnicy Mokotów.

Projekt zakłada zlecenie i wykonanie badania oraz analizy Jeziorka Czerniakowskiego. Są one niezbędne dla planowania skutecznej ochrony rezerwatu. Na tej podstawie w przyszłości zostanie opracowana docelowa koncepcja rewitalizacji zbiornika. W szczególności dotyczy to zasilania Jeziorka Czerniakowskiego w wodę dobrej jakości.

W ramach porozumienia PGNiG TERMIKA, zleci i sfinansuje m.in. badania w zakresie stanu chemicznego wody, zgromadzonych na dnie osadów oraz planktonowych organizmów żyjących w toni wodnej. Dzielnica Mokotów zleci wykonanie analiz m.in. w zakresie oceny ilościowej wody oraz stanu zwierząt i roślin zamieszkujących zbiornik i jego brzegi.

Dotychczasowe wydatki Dzielnicy Mokotów na badania stanu Jeziorka Czerniakowskiego w latach 2008-2013 zamykają się kwotą ponad 180 tys. zł. Nasza firma zadeklarowała wsparcie nowych prac badawczych kwotą 100 tys. złotych.

Wczytywanie...