22.05.2013

Pozyskamy wiedzę z Politechniki Warszawskiej

Zawarliśmy porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z Politechniką Warszawską i PGNiG.

Celem trójstronnej umowy jest szeroko pojęta wymiana informacji i wzajemne wykorzystanie wiedzy przez wszystkie podmioty. Dzięki umowie, nasza firma może liczyć na pozyskanie najnowszej wiedzy w zakresie rozbudowy sieci gazowej i optymalizacji elektrociepłowni gazowo-parowych. Wspólne prace mają też dotyczyć analizy wpływu zamiany paliwa (na gaz ziemny) w stołecznych źródłach. Badany będzie też wpływ rozbudowy systemu dystrybucji ciepła na prace jednostek wytwórczych w obszarze aglomeracji warszawskiej.

Porozumienie zakłada też możliwość organizacji przez Politechnikę Warszawską szkoleń i studiów podyplomowych o profilu ukierunkowanym na potrzeby naszych pracowników. Z kolei studenci uczelni będą mogli odbywać praktyki zarówno w naszej spółce, jak i w PGNiG.

Wczytywanie...