18.10.2012

Ekologicznie z MIOS

Rozpoczynający się obecnie sezon grzewczy jest pierwszym, w którym będzie możliwe pełne wykorzystanie nowo wybudowanej Mokrej Instalacji Odsiarczania Spalin (MIOS) w Elektrociepłowni Siekierki.

Budowa instalacji trwała 48 miesięcy. MIOS zapewnia prawie dziesięciokrotne zmniejszenie emisji tlenków siarki.

Sercem instalacji są dwa absorbery, które przejmują spaliny z ośmiu kotłów, łącznie do 3,1 mln Nm3 spalin na godzinę. Wymiernym efektem jej pracy będzie zmniejszenie emisji dwutlenku siarki z kotłów objętych instalacją o 90%, to jest o ponad 8 tys. ton rocznie. Zasada pracy instalacji odsiarczania spalin polega na wykorzystaniu reakcji w wyniku której z dwutlenku siarki i kamienia wapiennego powstaje obojętny dla środowiska, a dodatkowo użyteczny w przemyśle budowlanym produkt, jakim jest gips.

Dane charakteryzujące instalację odsiarczania w EC Siekierki:
• Dwa jednakowe absorbery
• Maksymalny przepływ spalin – 3 100 000 m3 / h
• Redukcja SO2 do 200 mg/ m3
• Zużycie mączki kamienia wapiennego do 30 000 ton / rok
• Produkcja gipsu do 50 000 ton / rok

Wczytywanie...