03.10.2012

PGNiG TERMIKA buduje kocioł na biomasę

PGNiG TERMIKA SA rozpoczęła 1 października postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę kotła węglowego w Elektrociepłowni Siekierki na kocioł opalany w 100% biomasą wraz z instalacją rozładunku, magazynowania i podawania paliwa.

Planowanym terminem uruchomienie instalacji jest IV kwartał 2014.

Przebudowa kotła pozwoli na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a tym samym wpisze się w strategię poszerzenia zakresu i skali działalności grupy PGNiG SA.

Wczytywanie...