20.09.2012

Przyczyna pożaru w Ec Żerań

Znane są przyczyny pożaru, do którego doszło w Elektrociepłowni Żerań 6 września br.

Według raportu Komisji Awaryjnej z 20 września 2012 roku, najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru w Ec Żerań była wysoka temperatura towarzysząca pracom remontowym (typu: cięcie, spawanie, szlifowanie) przenośnika taśmowego 3B w dolnej części galerii nawęglania.

Komisja Awaryjna wyklucza wybuch w galerii nawęglania (np. pyłu węglowego czy biomasowego).
Raport został wykonany na podstawie analizy następujących materiałów:

  • informacji uzyskanych od świadków (pracowników firm zatrudnionych w rejonie związanym z pożarem, pracowników obsługi ruchowej Ec Żerań, pracowników ochrony)
  • ekspertyz uzyskanych od instytucji zewnętrznych
  • analizy posiadanych materiałów i dokumentów dot. przebiegu zdarzenia.
Wczytywanie...