10.09.2012

Skutki pożaru – straty finansowe – pierwsze szacunki

Szacowany koszt usunięcia skutków pożaru, do którego doszło 6 września w elektrociepłowni Żerań, wynosi około 5 mln zł.

Według wstępnych deklaracji ekspertów określenie najbardziej prawdopodobnej przyczyny pożaru nastąpi w ciągu 7 dni.

Dziś do godziny 15 zapadnie decyzja o uruchomieniu ciepłowni Wola.

Ponowne włączenie elektrociepłowni Żerań planowane jest na ostatni tydzień września.

Nie ma przerw w dostawach energii cieplnej dla Warszawy.

Wczytywanie...