03.09.2012

Ruszyła IV edycja programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki”

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2012/2013 ruszyła IV edycja programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki” realizowanego przez firmę PGNiG TERMIKA SA wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami oraz Business for Society.

Program skierowany do gimnazjalistów oraz uczniów technicznych szkół średnich na terenie województwa mazowieckiego realizowany jest w szkołach partnerskich: Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu oraz Zespole Szkół nr 40 im. S. Starzyńskiego w Warszawie.

Efektem działań podejmowanych w ramach programu „Zagrzewamy do nauki” jest zatrudnienie ośmiu tegorocznych absolwentów szkół partnerskich, którzy 3 września rozpoczynają pracę w PGNiG TERMIKA SA (czterech absolwentów z ZS nr 40 w Warszawie i czterech absolwentów z ZST w Radomiu). W przyszłości firma planuje kolejne przyjęcia absolwentów szkół partnerskich.

Celami programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki”, realizowanego od 2009 r., są: pozyskanie młodych, odpowiednio przygotowanych kadr do pracy w zakładach firmy, promocja zawodu technik energetyk wśród gimnazjalistów oraz wsparcie edukacyjne i finansowe szkół. Istotny element projektu stanowią również stypendia zawodowe przyznawane najzdolniejszym uczniom tych szkół.

- Nasza firma od czterech lat współpracuje z technicznymi szkołami średnimi. Dzięki tej współpracy w 2010 roku został przywrócony do nauczania zawód technik energetyk. Dziś zamykamy czteroletni cykl edukacyjny, którego owocem jest zatrudnienie pierwszej grupy ośmiu absolwentów szkół partnerskich, którzy uczestniczyli w Programie Stypendialnym PGNiG TERMIKA SA, praktykach zawodowych oraz licznych warsztatach i zajęciach prowadzonych w ramach programu „Zagrzewamy do nauki” - mówi Mariusz Grochowski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Produkcji PGNiG TERMIKA SA.

Inauguracja IV edycji programu „Zagrzewamy do nauki” połączona była z uroczystością rozpoczęcia roku szkolnego w dwóch szkołach partnerskich PGNiG TERMIKA SA: Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie oraz Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

W obu szkołach objętych programem będą kontynuowane działania realizowane w poprzednich edycjach projektu, m.in. cykl praktycznych warsztatów technicznych oraz warsztatów rozwijających umiejętności miękkie przygotowujących uczniów do udziału w procesie rekrutacji (m.in. z zakresu autoprezentacji, budowania relacji, komunikacji itp.), zajęcia specjalizacyjne dla uczniów klas czwartych, Program Stypendialny, konkursy dla gimnazjalistów i uczniów szkół partnerskich, a także praktyki zawodowe dla uczniów klas trzecich, organizowane w zakładach PGNiG TERMIKA SA w Warszawie.

- Dzięki współpracy z PGNiG TERMIKA SA, po raz pierwszy od kiedy zawód technik energetyk został przywrócony na listę zawodów, do klasy o kierunku technik energetyk w roku szkolnym 2012/2013 przyjęliśmy maksymalną liczbę uczniów. W ramach programu „Zagrzewamy do nauki”, corocznie otrzymywaliśmy darowizny na rzecz doposażenia szkoły, dzięki którym mogliśmy rozpocząć tworzenie dwóch profesjonalnych pracowni energetycznych. Uczniowie klas trzecich naszej szkoły odbywają również miesięczne praktyki w zakładach firmy, dzięki którym mają możliwość zastosowania w rzeczywistych warunkach pracy wiedzy zdobytej w trakcie całorocznych zajęć z pracownikami firmy. Cieszy nas fakt, że czterech naszych absolwentów otrzymało od firmy propozycję zatrudnienia w zakładach PGNiG TERMIKA SA. - mówi Bernadeta Kudas, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu.

Wszystkie aktualne informacje na temat wydarzeń programu „Zagrzewamy do nauki” pojawią się we wrześniu na stronie internetowej www.ZagrzewamyDoNauki.pl, która pełni także rolę platformy komunikacyjnej oraz zbioru informacji branżowych przeznaczonych dla uczniów średnich szkół technicznych oraz gimnazjalistów, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą energetyczną.

Wczytywanie...