31.08.2012

Budowanie elektrociepłowni gazowych to inwestowanie w przyszłość

W sierpniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na utworzenie spółki Elektrociepłownia Kędzierzyn przez PGNiG TERMIKA i ZAK.

Spółka ma zrealizować przedsięwzięcie budowy bloku parowo-gazowego o mocy 170-200 MWe w Kędzierzynie we współpracy z Zakładami Azotowymi Kędzierzyn.
Pojawiły się jednak sygnały, że ZAK będzie analizował opcję zabezpieczenia zaopatrzenia Zakładów w ciepło poprzez budowę nowej kotłowni węglowej.
– Potwierdzam, że prace projektowe zostały wyhamowane. Brak nam jednoznacznej deklaracji Gaz Systemu o możliwości dostarczenia wymaganej ilości gazu w 2017-2018 r. umożliwiającej ciągłą pracę bloku, stąd też nie dziwi nas potrzeba Kolegów z ZAK przeanalizowania innych opcji rozwiązania kwestii zaopatrzenia Zakładów w parę technologiczną w najbliższej przyszłości – mówi Adam Siwek, dyrektor Pionu Inwestycji Strategicznych PGNiG TERMIKA.

– Cały czas prowadzimy rozmowy, uważamy że przedstawiona przez nas oferta jest konkurencyjna w stosunku do rozwiązań węglowych. Na inwestycje w źródła opalane gazem należy jednak patrzeć przyszłościowo, nie można zakładać, że prawa do emisji dwutlenku węgla będą zawsze kształtowały się na poziomie tym co obecnie – dodaje Siwek.

Pojawiają się również fundamentalne zmiany na rynku gazu, które wpłyną w przyszłości poziom cen.
– Dzięki połączeniom międzysystemowym i terminalowi LNG cena gazu w Polsce będzie ściśle powiązana z sytuacją na rynkach europejskich i światowych. Wpływ na obniżenie cen gazu może mieć również powodzenie procesu arbitrażowego z Gazpromem oraz kolejne pozytywne informacje odnoście możliwości komercyjnego wydobycia gazu w Polsce, przede wszystkim w kontekście zasobów gazu łupkowego – zaznaczył. Siwek.

Gazowe jednostki kogeneracyjne charakteryzują się większą niż źródła węglowe efektywnością energetyczną oraz emitują znacznie mniej zanieczyszczeń do atmosfery. Decyzje inwestycyjne w takie źródła zależeć będą jednak od nowego systemu wsparcia. Do tej pory to wsparcie miało formę tzw. żółtych certyfikatów i w tej postaci system obowiązuje do końca 2012 r. Zarysy nowego systemu powinny być znane na początku 2013 r.
–Oczekujemy rozwiązań podobnych do tych, zaprezentowanych w ustawie o OZE, gdzie Inwestorzy z góry znają wysokość wsparcia oraz okres jego trwania – mówi Adam Siwek.

PGNiG TERMIKA na połowę 2017 r. planuje oddanie do eksploatacji bloku o mocy ok. 450 MWe na Żeraniu, który zastąpi starą część kolektorową elektrociepłowni. Kolejny blok gazowy powstanie w Warszawie około 2020 r. w jednej
z pozostałych lokalizacji w zależności od dostępności gazu w tzw. pierścieniu warszawskim. Obecnie analizujemy również możliwości budowy bloków gazowo-parowych poza obszarem warszawskiej sieci ciepłowniczej.

Wczytywanie...