20.02.2024

Poprawiamy stan powietrza nad Warszawą

PGNiG TERMIKA konsekwentnie od ponad 20 lat inwestuje w rozwiązania zmniejszające uciążliwość swoich zakładów i negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dziś wszystkie zakłady zasilane węglem spełniają najostrzejsze wymagania środowiskowe oraz unijne konkluzje BAT. Spółka dysponuje nowoczesnymi instalacjami chroniącymi środowisko w tym: mokrego odsiarczania (MIOS) i odazotowania spalin (SCR). Wszystkie kotły węglowe wyposażone są w wysokosprawne elektrofiltry, które utrzymują emisję pyłu na minimalnych poziomach wielkości dopuszczalnej polskimi normami ochrony powietrza.

 

Czarne zamienia na niebieskie

Na przełomie lat 2021/2022 PGNiG TERMIKA S.A. uruchomiła swoją największą inwestycję w stolicy, blok gazowo- parowy (BGP) o mocy blisko 500 MW, co plasuje Ec Żerań w czołówce polskich jednostek wytwórczych. Jest to nowoczesna jednostka kogeneracyjna o dużej sprawności. Jej uruchomienie przyniosło efekt ekologiczny w postaci wyłączenia dziewięciu kotłów węglowych (najstarszych w Warszawie). Oznacza to w przypadku TERMIKI spadek udziału węgla w miksie paliwowym firmy z 95 do 68% i ograniczenie emisji CO2 o blisko połowę (na tonę zużytego paliwa). Zastosowane w BGP rozwiązania mają także wpływ na jakość powietrza w najbliższym otoczeniu.

 

Praw fizyki Pan nie zmienisz…

Aby spalanie gazu przebiegało zgodnie z prawami fizyki, musi być zapewniony odpowiedni dopływ powietrza. Turbozespół gazowy TERMIKI w nominalnym punkcie pracy pobiera 600 m3/s powietrza, co odpowiada 730 kg/s. Przy założeniu, że pracuje on non-stop przez cały rok kalendarzowy - 8760 godzin, jego zapotrzebowanie na powietrze wyniesie 18,9 mld m3 (odpowiednio 23 mld kg) powietrza atmosferycznego. W praktyce należałoby urzeczywistnić te wyniki przyjmując połowę – czyli odpowiednio 9.5 mld m3 i 11.4 mld kg powietrza rocznie.

Gigantyczny odkurzacz nad Białołęką

Zgodnie z raportem Inspektoratu Ochrony Środowiska średnie zanieczyszczenie powietrza (pyły PM10) dla okolicy Żerania, możemy określić na poziomie 25 μg/m3. Natomiast sprawność zespołu filtrów wlotowych BGP wynosi praktycznie 100% dla frakcji pyłów o większej średnicy. Ten gigantyczny odkurzacz, czyli zespół filtrów wlotowych w czerpni powietrza turbozespołu gazowego wychwytuje 1.5 ∙ 10-5 kg/s pyłów, co odpowiada 0,055 kg/h, co odpowiada 475 kg/rok. To wszystko także przy założeniu pracy przez okrągły rok. I znowu, w praktyce należałoby przyjąć blisko połowę, czyli 250 kg/rok wychwyconych pyłów.

Ile mamy cukru w cukrze

Ile powietrza jest na Białołęce? Powierzchnia dzielnicy wynosi ok. 73 km2 czyli 7,3∙1011 cm2. Na każdy 1 cm2 powierzchni naciska powietrze o masie 1 kg, więc na Białołęce mamy ok. 7,3∙1011 kg powietrza. Wysokość troposfery i stratosfery łącznie przyjmujemy jako 50-60 km. Dla dalszych obliczeń przyjmijmy najbliższe otoczenie – wysokość 1 km nad powierzchnią ziemi.  Gdybyśmy chcieli przefiltrować ten słup powietrza do końca atmosfery, turbozespół gazowy z Ec Żerań potrzebowałby na to 11 574 dni, czyli 31,7 roku. Dla naszych obliczeń wróćmy do wspomnianego kilometra wysokości. Wtedy okaże się, że na oczyszczenie powietrza unoszącego się nad Białołęką do wys. 1000 metrów wystarczy nominalna praca BG-P przez pół roku. Jeśli założymy pracę ze zmiennym, częściowym obciążeniem możemy przyjąć, że oczyszczenie kilometra powietrza nad całą Białołęką zajmie nam jeden rok. Oznacza to, że w praktyce ten turbozespół gazowy jest w stanie przefiltrować całe otaczające nas powietrze na Białołęce (do wys. 1 km) wychwytując jednocześnie ok. 250 kg pyłów PM10.

Jak więc widać, zapewniając ciepło mieszkańcom stolicy, PGNiG TERMIKA nie tylko zmniejsza emisje szkodliwych substancji w swoich zakładach, ale też wspomaga otoczenie, oczyszczając dodatkowo powietrze przy Ec Żerań. I jest to także dobra wiadomość dla mieszkańców Siekierek, bo tam Spółka planuje podobny gigantyczny gazowo-parowy „odkurzacz”.

 

s

 

 

Wczytywanie...