01.02.2024

Tworzymy strefę czystego ciepła

 

Ciepło systemowe w aglomeracji warszawskiej zmierza ku zielonej transformacji: dzięki inwestycjom wdrażanym w PGNiG TERMIKA S.A. – producenta ciepła systemowego dla Warszawy i innych polskich miast - jednostki węglowe będą mogły zostać zastąpione przez nowoczesne i mniej emisyjne źródła mocy, a znaczenie węgla w miksie paliwowym TERMIKI będzie stopniowo maleć.

PGNiG TERMIKA S.A. przywiązuje ogromną wagę do ochrony środowiska. Firma od wielu lat konsekwentnie wprowadza przyjazne dla środowiska rozwiązania, co znajduje odzwierciedlenie w nowych inwestycjach i osiągnięciach.

Wdrażane technologie, takie jak elektrofiltry, filtry workowe czy instalacje odsiarczania, skutkują minimalnym wpływem na jakość powietrza. Dzięki nim, do atmosfery przedostają się jedynie śladowe ilości pyłów (PM10 i PM2,5), tlenków azotu (NOx), dwutlenku siarki (SO2) czy benzo(a)pirenu, utrzymując się poniżej europejskich norm dopuszczalnego stężenia.

Badania przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska potwierdzają, że zakłady TERMIKI mają niewielki wpływ na jakość powietrza w Warszawie w porównaniu do innych źródeł emisji. Według badań z 2019 roku indywidualne źródła ogrzewania i transport odpowiadały za większą część emisji pyłów PM10 i PM2,5 niż wszystkie zakłady PGNiG TERMIKA S.A. razem wzięte. Warto zauważyć, że gdyby nie systemy ogrzewania TERMIKI, emisja szkodliwych substancji w Warszawie byłaby jeszcze wyższa, jako że zaangażowanie w produkcję ciepła systemowego stanowi istotny czynnik ograniczający emisję szkodliwych substancji. W przypadku tlenków azotu (NOx) czy benzo(a)pirenu, udział warszawskich zakładów w emisji jest znacznie niższy niż innych źródeł. W przypadku dwutlenku siarki (SO2), mimo pewnego udziału w emisji, TERMIKA podejmuje działania, takie jak zastąpienie kotłów węglowych blokiem zasilanym gazem ziemnym, aby skutecznie zmniejszyć swój wpływ na środowisko.

Zminimalizowanie wpływu działalności na środowisko powinno być priorytetem dla wszystkich zakładów ciepłowniczych. PGNiG TERMIKA S.A. ukierunkowuje swoje działa na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ograniczenia emisji, w ramach czego zainwestowała już ponad 3 miliardy złotych. Zakłady Spółki kreują strefy czystego ciepła, gdzie dostarczana jest energia i gdzie Spółka troszczy się o środowisko i zdrowie mieszkańców.

Narzędziem w budowaniu strefy czystego ciepła jest ciepło systemowe, czyli zastąpienie w mieście tysięcy indywidualnych, nieefektywnych źródeł spalania węgla, jednym lub kilkoma źródłami, w postaci ciepłowni lub elektrociepłowni, które podlegają regulacjom w zakresie emisji szkodliwych zanieczyszczeń, wynikającym z przepisów prawnych, a także regularnej kontroli inspekcji ochrony środowiska. Powstające w tych zakładach ciepło systemowe, przesyłane przez miejskie systemy ciepłownicze, jest najlepszym sposobem likwidacji problemu niskiej emisji.

Przede wszystkim taka produkcja jest dużo bardziej wydajna w porównaniu do elektrociepłowni konwencjonalnych. W elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA energia bez większych strat, dzięki kogeneracji, zostaje przekazana użytkownikom jako wartościowy produkt w postaci ciepła. Tym sposobem produkcja jest bardzo efektywna, uzyskuje oszczędności, ogranicza emisję CO2 i zapewnia ciepło całemu miastu. Dzięki nowoczesnym urządzeniom PGNiG TERMIKA S.A. mieszkańcy Warszawy nie muszą ogrzewać się samodzielnie. To dobra wiadomość dla środowiska, gdyż spalanie paliwa w przydomowych piecach i kotłowniach przyczynia się do powstawania smogu; indywidualne źródła grzania są mniej zaawansowane technologicznie, a przez to też mniej efektywne.

Elektrociepłownie są zabezpieczone najnowszymi instalacjami ochrony środowiska, więc podczas produkcji emitujemy o wiele mniej zanieczyszczeń niż źródła indywidualne. Oznacza to mniejszą emisję pyłów, związków siarki i azotu. Ciepło systemowe jest tańsze, bo produkowane dla dużej grupy odbiorców jednocześnie. W tym momencie ciepło wyprodukowane w zakładach PGNiG TERMIKA S.A. dociera do 80% mieszkańców Warszawy i 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.

Wczytywanie...