18.01.2024

Grzejemy już od 110. lat

W 2024 roku PGNiG TERMIKA ma, co świętować. W tym roku obchodzi aż trzy ważne jubileusze: 110. rocznicę działalności Elektrociepłowni Pruszków, 70. lat pracy Elektrociepłowni Żerań oraz półwiecze Ciepłowni Wola. Te rocznice to dowód na to, że TERMIKA od 110 lat jest potrzebna aglomeracji warszawskiej.

Najstarszy Pruszków zaczął od 350 żarówek

W roku 1914 we wsi Pruszków rozpoczęła pracę prowizoryczna elektrownia o mocy 90 kW, która zasilała 350 żarówek. W 1915 r. część urządzeń została wywieziona do Niemiec. Po zakończeniu I wojny światowej pozostały po niemieckim rabunku majątek został odkupiony przez największy ówczesny polski koncern energetyczny Siła i Światło, tworząc spółkę Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie. Jej moc w roku 1938 osiągnęła 77,3 tys. MWh. Mimo że obiekt przetrwał II wojnę światową, był jedną z najbardziej zniszczonych elektrowni w Polsce; stopień zniszczenia oszacowano na 80%. Elektrownia została jednak odbudowana, a w roku 1959 przekształcona w elektrociepłownię. Dziś Ec Pruszków przechodzi proces dekarbonizacji, kierując się na gaz i lekki olej opałowy. Instalowane są silniki gazowe, a w najbliższych planach jest budowa kotła na biomasę.

Podczas budowy zakład na Żeraniu był technologicznym „poligonem doświadczalnym”

Drugi pod względem trwania swej działalności zakład TERMIKI, Elektrociepłownia Żerań, ma dwie daty urodzin. Zakład sięga swoimi korzeniami lat 30-tych XX wieku, kiedy to pojawiła się konieczność wybudowania drugiej elektrowni miejskiej (obok działającej w tym czasie na Powiślu). Do pomysłu powrócono po wojnie, w 1949 roku. Ostatecznie zakład powstał nie jako pierwotnie planowana elektrownia, ale elektrociepłownia mająca odpowiadać za produkcję energii elektrycznej oraz zasilenie powstającej w powojennej Warszawie sieci cieplnej. 21 lipca 1954 r. w obecności Bolesława Bieruta, I sekretarza PZPR, i gości z niemal wszystkich krajów socjalistycznych uruchomiony został pierwszy turbozespół o mocy 25 MW, który początkowo wytwarzał tylko energię elektryczną. Pełny rozruch elektrociepłowni nastąpił 4 miesiące później, w listopadzie.

W dalszej fazie rozbudowy Ec Żerań zamontowano pierwsze egzemplarze prototypowych urządzeń krajowych, m.in. produkowanych w Rafako, Zamechu i Dolmelu. W ten sposób Ec Żerań stała się ,,poligonem doświadczalnym" branży energetycznej. Wielu specjalistów z Żerania wyjeżdżało na zagraniczne budowy elektrowni; natomiast do Ec Żerań (przed zawieraniem umów na dostawę urządzeń z Polski) przyjeżdżali klienci z zagranicy, aby obejrzeć, jak te urządzenia pracują.

Unowocześnianie Żerania nadal trwa. W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji – w szczególności budowę nowoczesnego bloku gazowo-parowego, dwóch kotłowni szczytowych opartych o pracę kotłów wodnych opalanych gazem oraz zabudowę na kotłach fluidalnych instalacji środowiskowych, gwarantujących pracę urządzeń przy zaostrzonych wymogach w zakresie emisji spalin. Obecnie Elektrociepłownia Żerań dysponuje mocą cieplną na poziomie 1736 MW i elektryczną 882 MW, zaopatruje w ciepło 5 rejonów ciepłowniczych Warszawy oraz odpowiada za produkcję pary technologicznej dla odbiorców zewnętrznych, w tym PWPW - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Wola- celebrytka. Najmłodsza, a już ma 40 lat

Ciepłownia Wola to gwiazda filmowa wśród zakładów TERMIKI – to na tle jej kominów z gracją opadał z helikoptera słomiany Miś Stanisława Barei. Jest najmłodsza w rodzinie TERMIKI, została uruchomiona w 1974 r. Jej zadaniem było zwiększenie dostaw ciepła w sezonie zimowym do nowych osiedli w zachodniej części Warszawy – głównie Ursusa i Jelonek oraz znajdujących się w tej części aglomeracji warszawskiej zakładów przemysłowych. Początkowo zainstalowano dwa kotły wodne, w kolejnych latach trzy następne, uzyskując mac cieplną 570 MWt. Dziś, po procesie modernizacyjnym, C Wola pełni rolę jednostki szczytowej i dysponuje trzema kotłami wodnymi zasilanymi lekkim olejem opałowym, o łącznej mocy 349 MWt.

Wczytywanie...