14.12.2023

Inwestycje w nowoczesne technologie odzysku i akumulacji ciepła w warszawskich zakładach Ec Siekierki i Ec Żerań z dofinansowaniem NFOŚiGW

Inwestycje w nowoczesne technologie odzysku i akumulacji ciepła w warszawskich zakładach Ec Siekierki i Ec Żerań uzyskały dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość dofinansowania to ponad 233 mln zł.

- Te inwestycje pokazują drogę innowacji jaką podążają polskie przedsiębiorstwa. Łączą efekt ekologiczny z ekonomicznym. – powiedział Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW. – Dobrym przykładem jest tutaj inwestycja w Elektrociepłowni Siekierki, która jednocześnie zwiększa podniesienie mocy kotła na biomasę za pośrednictwem instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe oraz zmniejsza emisję szkodliwych substancji – podkreślił Mazurek.

Inwestycja w Siekierkach będzie polegać na wygenerowaniu nowego strumienia ciepła bez wykorzystania dodatkowego paliwa, poprzez odzysk ciepła odpadowego ze spalin kotła biomasowego i jego wykorzystanie w układzie sieci ciepłowniczej Warszawy. Natomiast na Żeraniu powstanie akumulator ciepła o pojemności ok. 60 000 m³ z systemem pompowni i rurociągów doprowadzających zimną i ciepłą wodę. Realizowane przedsięwzięcie będzie miało znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej Elektrociepłowni Żerań w cyklu dobowym.

Inwestycje zwiększą gwarancję dostaw ciepła w sytuacjach awaryjnych oraz poprawią bezpieczeństwo dostaw ciepła sieciowego dla mieszkańców Warszawy. Zakłady należące do PGNiG TERMIKA S.A. produkują 11% całego ciepła systemowego w Polsce, które dociera do ok. 70% mieszkańców Warszawy oraz Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Produkcja w kogeneracji sprawia, że oprócz ciepła elektrociepłownie Siekierki i Żerań pokrywają też około 65% całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

Budowa układu kondensacji spalin za kotłem K1 w PGNiG TERMIKA S.A. w Elektrociepłowni Siekierki Całkowity koszt inwestycji: 114 278 962,00 zł z czego kwota pożyczki z NFOŚiGW 96 980 343,00 zł.

Budowa układu akumulacji ciepła w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie. Całkowity koszt inwestycji: 160 665 200,00 zł z czego kwota pożyczki z NFOŚiGW 136 306 000,00 zł.

Materiał Gov.pl, https://www.gov.pl/web/nfosigw/pgnig-termika-sa-inwestycje-w-elektrocieplowniach-zeran-i-siekierki-z-dofinansowaniem-narodowego-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

 

Fot. Gov.pl:

Wczytywanie...