02.10.2023

Zrzut wód pochłodniczych jest procesem bezpiecznym dla środowiska

Zrzut wód pochłodniczych jest procesem bezpiecznym dla środowiska

Miejsce kanału zrzutowego Elektrociepłowni Siekierki zyskał właśnie tablice informacyjno-edukacyjne, które tłumaczą, jak przebiega ten proces.

tablice

Pobór wody

Do produkcji energii potrzebna jest woda, która chłodzi urządzenia produkcyjne w zakładzie produkcyjnym. W TERMICE prowadzimy zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową i dlatego 95% wody pobranej do procesu chłodzenia zwracamy do Wisły. Jedynie 5% tej wody zostaje wykorzystane na potrzeby zakładu.

Woda pobierana z Wisły jest oczyszczana na kratach i sitach obrotowych. Następnie jest pompowana do chłodzenia urządzeń technologicznych. Jej przepływ przez zakład mieści  się w granicach od 4 do 14 m3/s/ Podczas tego procesu woda nie zmienia swojej jakości, dlatego może być bezpiecznie zwrócona do Wisły. Wisła zaliczana jest do rzek I klasy czystości i nasze wody pochłodnicze spełniają wymagania dla wód tej klasy.

Co oznacza piana tworząca się w miejscu zrzutu wód pochłodniczych?

W miejscu zrzutu wód pochłodniczych z Ec Siekierki do Wisły często tworzy się piana. Jest ona naturalnym i niegroźnym dla przyrody zjawiskiem; ryby uwielbiają to miejsce!

Tworzenie się piany związane jest ze zmieniającym się składem chemicznym wody w rzece, wynikającym z jej spływu powierzchniowego. Istotną rolę odgrywają prace rolnicze, prowadzone w górnych odcinkach rzeki. Wzbogacona w różne substancje woda napotyka na przeszkody wywołujące fale (kamieniem, tamy, wodospady) i powodujące pienienie się. Dodatkowo, rozkładające się rośliny i zwierzęta uwalniają rozpuszczone związki organiczne, a te zmniejszają napięcie powierzchniowe, tworząc pęcherzyki przylegające do siebie - pianę.

Większość piany jest bardzo lekka, przez co unosi się na wodzie. Na początku piana jest biała, po pewnym czasie zbiera się na niej osad i brązowieje. Pachnie ziemią, rybami lub ma zapach świeżo skoszonej trawy. Piana spływając nurtem rzeki, często zbiera się na roślinności porastającej brzegi i na innych przeszkodach.

 

mostek
Wczytywanie...