11.08.2023

Inwestycje gazowe w Ec Żerań zakończone – ruszyła druga kotłownia gazowa

Budowa dwóch szczytowych kotłowni gazowych – KG1 i KG2 – oraz bloku gazowo-parowego była częścią dużego planu inwestycyjnego dla Ec Żerań. Został on właśnie zrealizowany.

PGNiG TERMIKA SA przeprowadza obecnie modernizację oraz wymianę części jednostek paliwowych w swoich zakładach. Celem jest dekarbonizacja i przejście na mniej emisyjne paliwa, głównie gaz ziemny. Plan modernizacji dla Elektrociepłowni Żerań zakładał budowę bloku gazowo-parowego i dwóch kotłowni gazowych. Pierwsza z kotłowni, tj. KG1, została przyjęta do eksploatacji w grudniu 2021 roku, a kilka dni po niej ruszył blok. – Na zakończenie budowy ostatniego elementu tego przedsięwzięcia, czyli kotłowni gazowej nr 2 musieliśmy poczekać 18 miesięcy, ale teraz z satysfakcją możemy powiedzieć, że zamknęliśmy ten etap modernizacji w PGNiG TERMIKA SA – mówi Jarosław Maślany wiceprezes PGNiG TERMIKA SA.

KG2 została uruchomiona 17 lipca br. Składa się z zespołu dwóch kotłów wodnych o mocy 2 x 130 MWt. Jest to kotłownia szczytowa, co oznacza, że będzie jednostką wspierającą pracę bloku gazowo-parowego oraz KG1, w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

Parametry techniczne
Paliwo – gaz ziemny
Moc – 260 MWt
Produkcja – energia cieplna

Kotły w KG2 mają trochę inną konstrukcję od kotłów pracujących w KG1. Tam działają trzy kotły polskie, tu będą wykorzystane dwa czeskie o nieco innym układzie. W KG2 zastosowano nieco inną konstrukcję kotłów niż w KG1. Kluczową różnicą jest montaż palników od góry. Kotłownia Gazowo-Szczytowa II (KG2) posiada możliwość zasilania z dwóch źródeł gazu: z sieci Gaz-System dostarczanym poprzez stację redukcyjno-pomiarową, wybudowaną w ramach Kotłowni Gazowej I (KG1) i Bloku Gazowo-Parowego, oraz sieci Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W tym celu, w ramach inwestycji zrealizowane zostało dedykowane przyłącze wraz z budową gazociągu metodą bezwykopową oraz specjalna estakada. Wykonawcą obu połączeń jest firma PGNiG Technologie.

Więcej gazu, mniej węgla

KG2 zastąpi wyłączone z eksploatacji kotły węglowe K-9 i K-10. Zamiast koltów K-11 i K12 pracuje już jej poprzedniczka – KG1. Tym samym na Żeraniu ostatecznie pozostaną jedynie 2 kotły węglowe (fluidalne). W poprzednich latach zostały doposażone w dodatkowe instalacje oczyszczające spaliny, dzięki czemu spełniają najbardziej restrykcyjne krajowe i unijne normy środowiskowe. Niemniej jednak to także jest etap przejściowy, gdyż gotowy jest już plan zastąpienia tych jednostek, niskoemisyjnymi źródłami.

– To dla nas ważny krok w drodze do transformacji energetycznej, choć nie jedyny – podkreśla Jarosław Maślany. – Jednocześnie inwestujemy także w nowe jednostki na Kawęczynie i w Pruszkowie, gdzie również stawiamy na gaz ziemny, ale także na biomasę i olej lekki. Opracowaliśmy wieloletni plan inwestycyjny, który zamierzamy konsekwentnie realizować, stopniowo odchodząc od węgla na rzecz technologii nisko- i zeroemisyjnych.

Niższe emisje

Gaz ziemny, jako paliwo niskoemisyjne, emituje znacznie mniejszą ilość dwutlenku węgla. Dodatkowo TERMIKA wyposażyła kotłownię KG2 w instalację SNCR, czyli selektywnego, niekatalitycznego odazotowania spalin oraz wszelkie układy do pomiarów emisji. Pozwoli to na bezpieczną i przyjazną dla środowiska produkcję ciepła.

Prognozowana dla Elektrociepłowni Żerań redukcja emisji dzięki całości gazowych inwestycji to: o połowę pyłu, o 82% dwutlenku siarki oraz o 43% tlenków azotu.

Dla mieszkańców okolicy przestawienie elektrociepłowni na paliwo gazowe oznacza również zmniejszenie uciążliwości związanych z transportem kolejowym węgla oraz ciężarówek z popiołem z zakładu.

Wnętrze KG2 w Ec Żerań

wnetrze elektroni żerań

Kominy KG2 w Ec Żerań widoczne po środku

kominy elektrownia żerań

 

Wczytywanie...