19.07.2023

Ćwiczenia 2023 C Wola

 

 

W dniu 18.07.2023 na terenie Ciepłowni Wola w obszarze produkcji przeprowadzone zostały ćwiczenia w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Ćwiczenia przeprowadzono w ramach corocznego planu przygotowania Zakładów do postępowania w przypadku wystąpienia awarii, zatwierdzonego przez Dyrektora Pionu Eksploatacji.

Tegoroczny scenariusz ćwiczeń zakładał rozszczelnienie rurociągu z olejem lekkim wraz z jego pozorowanym zapłonem w budynku głównym kotłowni.

  • Wezwano jednostki straży pożarnej.
  • Ewakuowano pracowników ze strefy zagrożenia oraz budynku zblokowanego.
  • Sprawdzono działanie systemu GEMOS.
  • Dokonano sprawdzeń instalacji ochrony środowiska.

W ramach działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych podczas ćwiczeń sprawdzono „na ostro” system monitorowania pożaru GEMOS, przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajdujący się na głównej rozdzielni, oraz nową instalację wody ppoż. (hydrofornia, zbiornik ppoż. oraz agregat prądotwórczy do podtrzymania pracy hydroforni po zaniku napięcia).

Przeprowadzona została również ewakuacja pracowników prowadzących remonty wraz z pracownikami przebywającymi w budynku zblokowanym.

 

Wydział Wytwarzania EC Żerań i C Wola

cwieczenia1ćwiczenia2

 

ćwiczenia3ćwiczenia 4

 

ćwiczenia5

Sprawdzenie działania nowej instalacji wody ppoż.

ćwiczenia 6

 

Wczytywanie...