18.05.2023

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze JRG 13 na obiekcie Ciepłowni Kawęczyn + próbna ewakuacja

Maja 2023 odbyły się ćwiczenia ratowniczo- gaśnicze na obiekcie C Kawęczyn. Głównym założeniem ćwiczeń był pożar transformatora, w wyniku którego jedna osoba została poszkodowana. Konieczna była ewakuacja.

Wyniki?

  • Podczas ćwiczeń utrwalono zasady postępowania w trakcie pożaru i występujących zagrożeń, zarówno dla strażaków, jak i pracowników zakładu;
  • zapoznano się z topografią, zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz sposobami ewakuacji z obiektów na terenie Ciepłowni.
Wczytywanie...