23.08.2022

Pruszków na zielonej ścieżce. Trwa budowa kotłowni gazowo-olejowej

Trwają prace związane z dostosowaniem zakładu EC Pruszków do wymogów MCP. Po ich zakończeniu znacznie zredukowana zostanie emisja produktów spalania do atmosfery.

Dyrektywa MCP (z ang. Medium Combustion Plants) z dnia 25 listopada 2015 r. dotyczy ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Dyrektywa dotyczy podmiotów, które użytkują tzw. średnie obiekty spalania paliw, czyli kotły o mocy cieplnej od 1 MW – 50 MW. Mogą to być również nowe tzw. łączone średnie obiekty, w przypadku których całkowita nominalna moc cieplna wynosi nie mniej niż 50 MW.

 

gf

Po otrzymaniu pozwolenia na budowę w maju bieżącego roku, rozpoczęły się prace związane z budową kotłowni gazowo – olejowej o mocy 45 MWt. Obecnie prowadzone są roboty ziemne oraz prace związane z dostosowaniem i adaptacją istniejącej infrastruktury zakładu, obecnie na stanowiskach znajdują się dwa z trzech kotłów. Kotłownia będzie zasilana trzema jednostkami. Znajdą się tu dwa kotły olejowe o mocy 20 MWt i kocioł gazowo-olejowy o mocy 5MWt. Przewidywane zakończenie i pierwsze rozruchy kotłowni zaplanowano na styczeń / luty 2023r. Przekazanie do eksploatacji nastąpi wiosną 2023 r.

Równolegle trwają prace projektowe w zakresie maszynowni silników gazowych. Zaplanowano tam instalację trzech urządzeń firmy Jenbacher  o łącznej mocy 12MWe / 12 MWt.  Obecnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę. Budowa zaplanowana jest na rok 2023.

 

k

 

Dyrektywa różnicuje obiekty nowe i już istniejące. Jako nowe średnie obiekty spalania paliw określono instalacje powstałe po 19 grudnia 2018 r. W tym przypadku wytyczne dyrektywy mają zastosowanie od pierwszego dnia działania instalacji.

 

FDFD

Wszystkie obiekty, które powstały przed tą datą, a zatem i Ec Pruszków, muszą dostosować się do wymogów dyrektywy przed upływem jasno zdefiniowanych terminów. Termin zależy od nominalnej mocy cieplnej danego obiektu. Jako daty graniczne wyznaczono:

•             1 stycznia 2025 r. – dla instalacji o mocy większej niż 5 MW.
•             1 stycznia 2030 r. – dla instalacji o mocy nie mniejszej niż 1 MW i nie większej niż 5 MW.

Nowa kotłownia olejowo-gazowa oraz montaż silników gazowych nie zamykają etapu modernizacji pruszkowskiego zakładu. Trwa też przygotowanie dokumentacji przetargowej na budowę kotłowni biomasowej o mocy 35 MWt oraz dodatkowego silnika gazowego o mocy 4MWe/ 4MWt. Realizacja prac związanych z ich budową jest zaplanowana na lata 2025 -2027.

W trakcie poszczególnych etapów inwestycji nowe źródła będą zastępować stare kotły węglowe. Po zastąpieniu wyeksploatowanych jednostek produkcja ciepła w najstarszej elektrociepłowni należącej do PGNiG TERMIKA SA odbywać się będzie w sposób efektywny i nowoczesny, z wykorzystaniem szerszej gamy paliw. Wtedy też Ec Pruszków będzie spełniać wszystkie wymagania konkluzji BAT (dyrektywy MCP) dla tego typu obiektów.

DS
Wczytywanie...