12.08.2022

Umowa na studium wykonalności połączenia linią wysokiego napięcia Ec Siekierki z siecią PSE

W dniu 15.06.2022 r. PGNiG TERMIKA SA zawarła z jedną z wiodących na rynku firm projektowo-doradczych, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., umowę na opracowanie studium wykonalności budowy połączenia linią wysokiego napięcia bloku gazowo-parowego (BGP) projektowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z linią 220 kV PSE w relacji Piaseczno-Mory w rejonie Sokołowa.


Projektowany blok gazowo-parowy będzie jednym z zasadniczych elementów planowanej w latach 2024/2028 gruntownej modernizacji Elektrociepłowni Siekierki, jak również elementem dywersyfikacji produkcji energii elektrycznej i cieplnej, tak potrzebnych do zabezpieczenia rosnącego zapotrzebowania energetycznego mieszkańców Warszawy. 


Zgodnie z przyjętym założeniem, opracowana trasa wyprowadzenia mocy z BGP do sieci PSE powinna w jak największym stopniu uwzględniać wszystkie aspekty, w tym społeczne i środowiskowe.


Przyjęty do realizacji wariant trasy wyprowadzenia mocy będzie w jak najmniejszym stopniu ingerował w istniejącą zabudowę mieszkaniową i obszary przyrodnicze oraz w jak największym stopniu wykorzystywał istniejące korytarze infrastrukturalne innych obiektów liniowych.


Zakończenie wszystkich prac projektowych planowane jest na grudzień 2023 r.
 

Wczytywanie...